En 101-årig kvinna nekades plats på ett vård-och omsorgsboende. Nu vill M se en åldersgaranti. Foto: GUN PERSSON LJUSNE

101-åring nekades äldreboende

Ska en 101-åring kunna bo kvar hemma eller ha rätt till äldreboende? Frågan har väckts sedan vård- och omsorgsförvaltningen gett en kvinna född 1917 avslag på sin önskan om en plats. Nu vill M att äldre över 85 garanteras plats på boende.

  • Publicerad 16:54, 25 apr 2018

Det var på vård- och omsorgsnämnden i veckan som ärendet kom upp. En kvinna född 1917, alltså året innan första världskriget tog slut, fick avslag på sin ansökan om att få flytta till ett vård- och omsorgsboende. Även ett gäng 90-åringar fick avslag.

Förfärligt, menar Kia Hjelte (M), andre vice ordförande i vård–och omsorgsnämnden.

– Det är cyniskt att Botkyrka säger nej till de över 90 år som vill till ett boende. Man ska känna sig trygg med att inte vara ensam sina sista dagar i livet och när man somnar in, säger Hjelte.

Vill se garanti för alla 90+

Tuva Lund (S), ordförande i vård- och omsorgsnämnden, säger att hon också reagerade.

– Vi pratade om beslutet på nämnden och har begärt mer information, vad det beror på att en 101-åring inte får boende, säger Tuva Lund, som vill avvakta med att säga vad hon anser om beslutet tills hon fått mer bakgrund.

Beslut om boende fattas av vård- och omsorgsförvaltningen. Men Kia Hjelte vill att en hög ålder - över 85 år - ska ge en person plats på äldreboende. Tidigare har M lagt en motion om att ålder borde vara en faktor beslut, vilket avslagits av majoriteten.

Nu får alla över 75 år rätt till hemtjänst

"Vårdbehovet ska avgöra"

Tuva Lund menar att det framför allt är vårdbehovet som ska avgöra.

– Vi har 55-åringar som kan vara sjukare än någon som är äldre. Det får inte bli så att en friskare person tränger ut en sjukare. Men med det sagt tittar vi nu på om vi bör införa garanti för boende vid en viss ålder, säger Tuva Lund, som räknar med att ge besked innan valet.

13 procent av Botkyrkas 80-åringar bor på vård- och omsorgsboende idag, i nivå med länet. Och Botkyrkaborna är yngre när de flyttar till ett boende, jämfört med snittet för länet. Men många äldre nekas plats, menar Kia Hjelte.

– Vi ser varje månad att folk över 90 år nekas boende. I Botkyrka har många har en bakgrund med flykt och skador och trauman från det vilket gör att vi har ett större behov av boenden. Majoriteten har tagit för lång tid på sig att bygga nya platser.

Så tycker Botkyrkas äldre om hemtjänsten

Under 2017 fanns 389 platser på kommunens vård- och omsorgsboenden. I byggpipen ligger flera nya boenden, bland annat i Vårsta. 2026 ska antalet platser vara 628.

– Om våra planer faller ut som de ska de kommande tre, fyra åren kommer vi ha tillräckligt med platser, säger Tuva Lund.

Kritisk. Kia Hjelte (M), andre vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden. M har lagt en motion om att hög ålder ska vara ett kriterium när biståndsbeslut om äldres behov av boende fattas, vilket avslagits. Foto: Arkivbild

Så många bor på äldreboende i Botkyrka

13 procent av Botkyrkas medborgare över 80 år och 1,4 procent av kommunens medborgare mellan 65-79 år, på vård- och omsorgsboende år 2016. Det är i nivå med Stockholms läns där andelen var 12,4 procent.

I Botkyrka är man i snitt 81 år när man flyttar in på ett vård- och omsorgsboende. Det är yngre än i övriga länet och riket där snittåldern är 83 år.

(Källa: Botkyrka kommuns "Boendeplan")

KD har också lagt en motion om äldreboendegaranti för alla över 85 år, något som avslagits av majoriteten.

Visa merVisa mindre