101-åring fick rätt mot stadsdelen

  • Publicerad 11:01, 10 aug 2015

VÄSTERORT Stadelsnämnden i Vällingby-Hässelby sa nej till den 101-åriga kvinnan när hon ansökte om särskilt boende. Hon fick avslag trots sin ålder och trots att hon lider av en demenssjukdom som ständigt förvärras.

Nämnden ansåg att det räckte med hemtjänst och trygghetslarm.

Efter att ha överklagat till förvaltningsrätten har beslutet nu upphävts och hon har fått rätt till särskilt boende.

Rätten menar att hennes höga ålder ger henne rätt till särskilt boende och att de insatser som görs i dag inte är tillräckliga för att hon ska ha en skälig levnadsstandard.