1000 extra lägenheter i Norra Djurgårdsstaden

Det blir fler lägenheter i Norra Djurgårdsstaden än vad staden först trott. Ytterligare 1000 bostäder ska ta plats i Kolkajen-Ropsten, och det betyder klirr i kassan för staden. – Det innebär att vi gör en bättre affär, säger projektledaren Staffan Lorentz.

  • Publicerad 17:43, 16 aug 2017

Norra Djurgårdsstaden är rymligare än väntat. Från början var det tänkt att det skulle bli runt 1300 lägenheter i området kring Husarvikens inlopp och Ropstens tunnelbanestation men nu har staden kommit fram till att här får plats nästan det dubbla. 2300 bostäder blir det, 1700 bostadsrätter och resten hyresrätter. Vilket innebär en ekonomisk vinst för staden. 650 miljoner kronor, närmare bestämt.

– Vi gör en bättre affär. Det är en hög byggtakt just nu och vi vet att Norra Djurgårdsstadsborna är väldigt nöjda med stadsdelen, säger Staffan Lorentz.

Gasverksområdet kostar pengar

Samtidigt går det sämre på andra håll.

Upprustningen av Gasverksområdet, som ska bli ett nav i stadsdelen, kostar mer pengar än beräknat.

Nu måste staden skjuta till närmre 200 miljoner kronor till projektet efter att notan rusat i väg.

– Arbetet har visat sig vara mer krångligt än vad vi först trodde. Byggnaderna är i sämre skick än förväntat, säger Staffan Lorentz som är projektchef för arbetet med Norra Djurgårdsstaden.

Östra området sämst

Framförallt är det husen i den östra delen av gasverksområdet som är slitna. De har mer eller mindre bara varit skal för tung industriteknisk utrustning.

– Konstruktioner är sönderrostade som man behöver göra om. Taken, golven och väggarna är dåliga.

Varför hade man inte koll på det här 2014 när den förra budgeten gjordes?

– Då hade man inte gjort alla utredningar för att se vad som skulle byggas i de olika husen. Nu har vi gått in byggnad för byggnad och sett vad som krävs, säger Staffan Lorentz.

Behövs saneringar

Samtidigt ökar utgifterna för arbetet med att anlägga Bobergsgatan, huvudstråket som löper genom Norra Djurgårdsstaden. Här behövs mer omfattande saneringar och fastare mark.

– Det är sämre grundförhållanden än vad vi först trott.

Även förseningar innebär ökade kostnader för projektet.