Foto: Sebastian Davidsson

100-tals bostäder planeras i centrum

Över 200 bostäder planeras nu i Akalla centrum. Fastigheterna kan bli de första som byggs i Akalla sedan 70-talet. – Vi kommer att se på förslaget med positiva ögon, säger Torbjörn ­Johansson på stadsbyggnadskontoret.

  • Publicerad 08:28, 3 feb 2014

I Akalla centrum kan det i framtiden resa sig flera nya fastigheter med 200–300 student- och ungdomsbostäder.

Det högsta huset planeras att bli elva våningar högt.

Det är fastighetsbolaget Fondex AB som totalt vill bygga 12 000 kvadratmeter bostäder på tomten i Akalla centrum där det i dag ligger en Ica-butik och en parkering. Förhoppningen är att börja bygga inom två år.

– Vi tror på området och ska under veckan lämna in en ansökan om planändring till stadsbyggnadskontoret. Marken tillåter ett visst antal kvadratmeter, men vi vill bygga mer, säger André Åkerlund, vd på Fondex.

Bostäderna skulle, enligt Torbjörn Johansson på stadsbyggnadskontoret, bli de första större nybyggnationerna i Akalla sedan 70-talet.

Och på stadsbyggnadskontoret är man försiktigt positiv till planerna.

– I dag är centrum och torget lite ödsligt, därför vore det positivt med ny bebyggelse, säger Torbjörn Johansson.

Men det finns flera frågor som behöver besvaras innan man kan gå vidare.

– Vi måste titta på hur mycket som är möjligt att bygga på tomten. Man måste också ta hänsyn till livsmedelsebutiken, vad som händer med den – även under eventuell byggnadstid.

Det är Fondex AB som äger tomten och fastigheten som Ica-butiken hyr. Vad som skulle hända med butiken är i dagsläget ovisst.

– Kanske kan vi komma att bygga ovanpå den befintliga butiken eller riva och bygga in butiken i den nya fastigheten. Vi vet inte ännu, men det är viktigt för området att butiken ska finnas kvar, säger André Åkerlund.

Erik Södergren som äger butiken är inte oroad.

– Vi har fått förklarat för oss att om de här planerna genomförs ska det ske i samråd med oss, säger han.

Akallabor som Lokaltidningen Mitt i har pratat med tycker att förslaget verkar spännande. Afram Yosef, som tidigare har drivit butik i centrum välkomnar det.

– Jag tror att det skulle vara bra för Akalla och locka fler till området, säger han.

Hundratals nya bostäder kan komma att byggas i Akalla centrum. Afram Yosef, som tidigare drivit butik här, tror att fler skulle lockas till området.

I dag är centrum och torget lite ödsligt, därför vore det positivt med ny bebyggelse.Torbjörn johansson stadsbyggnadskontoret

Fakta

Tidigare byggplaner i Akalla

2010 planerades 1 500 nya bostäder i Akalla centrum, då av Svenska bostäder.

2011 lades dessa på is på obestämd tid.

Orsaken var att Alliansen valde att slopa Husbys strukturplan, efter omfattande protester från invånarna i området.

Samtidigt beslutade man att lägga Akallas strukturplan på is.

Källa: Stadsbyggnadskontoret

Visa merVisa mindre