Klar. Nu ska tvärbanebron lyftas på plats vid Bromma blocks. Foto: Mikael Andersson

100 meter bro lyfts på plats i natt

Det har varit många turer kring tvärbanans nya Kistagren och processen har dragit ut på tiden. Men natten till onsdag når bygget en viktig milstolpe, då en del av tvärbanebron vid Bromma blocks sätts på plats.

  • Publicerad 16:32, 19 mar 2019

För ett år sedan i februari, togs det första spadtaget vid Bromma blocks för tvärbanans nya Kistagren. I natt når man ännu en milstolpe i projektet. Nämligen att lyfta den cirka 100 meter långa tvärbanebron vid Bromma blocks på plats. 

– Det känns jättekul att nå den här punkten, när vi kan binda samman tvärbanans Kistagren med Solnagrenen. Det är någonting med att lyfta en bro på plats. Det är ett så tydligt moment i hela projektet, säger Torbjörn Bodin, programdirektör för Kistagrenen.

Klart: Nu byggs tvärbanans Kistagren

Den nya Kistagrenen kommer knyta an till tvärbanans befintliga station Norra Ulvsunda och sedan passera bland annat de nya stationerna Bromma blocks, Bromma flygplats och Solvalla på sin väg vidare till Kista och Helenelund.

Trafiken påverkas inte

Den första delen, från Norra Ulvsunda till Ursvik, sa man till en början skulle stå klar 2021. Men den planen har spruckit och linjen väntas nu stå trafikredo först våren 2022.

– Vi håller tidsplanen med trafikstart för hela projektet 2023 och håller budgeten på 4,9 miljarder. Däremot är det en förskjutning då vår planerade trafikstart i Ursvik var 2021, men nu blir det våren 2022. Så det är ju bara några månader. I övrigt håller vi tidsplanen, säger Torbjörn Bodin.

Nattens arbete beräknas pågå mellan 22.00 och 05.00 på morgonen. Under tiden måste trafiken längs Ulvsundaleden stängas av. Men enligt Torbjörn Bodin bör man kunna släppa på trafiken så fort bron är på plats.

Nu börjar bygget av tvärbanans Kistagren

Hur kommer trafiken påverkas av bygget på platsen i framtiden?

– Det är ingenting specifikt man kan peka på i det här projektet som kommer påverka trafiken något anmärkningsvärt.

Vad är nästa steg i projektet?

– Det pågår byggen på hela sträckan, som ledningsomläggningar och anläggningsarbeten. Våra entreprenörer spränger berg och gräver och grejar för fullt. Så det rullar på bra men i april kommer vi gå ut och börja med upphandlingar för den fortsatta delen mellan Bromma och Helenelund. Det blir ännu en viktig milstolpe, säger Torbjörn.