Tomten vid Harpsundsvägen 96 kan få 100 nya lägenheter. Foto: hitta.se

100 hyresrätter på industritomt i Högdalen

Exploateringskontoret i Stockholms stad har sagt sitt, och ger grönt ljus till 80-100 nya bostäder på en industritomt i Högdalen

  • Publicerad 08:00, 10 nov 2018

Det handlar om en markanvisning för fastigheterna Arkivfotot 2 och Örby 4:1, vid Harpsundsvägen i Högdalen, där det idag finns en lokal för lättare industri.

Man beräknar att 80-100 lägenheter kan byggas på tomterna.

"Kontoret anser att projektet har goda förutsättningar att ge ett välbehövligt tillskott av bostäder i Högdalen. Området ligger i ett bra kollektivtrafikläge, nära Högdalens centrum. Bebyggelsen kan bidra till ökad stadsmässighet längs Harpsundsvägen samt till ett tryggare och mer befolkat stadsrum längs spårområdet", skriver tjänstemännen i sitt utlåtande.

LADDA NER VÅR APP Iphone eller Android

Markanvisningen ges till fastighetsbolaget Botrygg som har för avsikt att bygga hyresrätter. Om politikerna går på kontorets linje vid nämndmötet den 15 november blir nästa steg är att upprätta en detaljplan. Det beräknas ta 18 månader. Planerad byggstart är satt till 2021, och första inflyttning till 2024.