"Roligast är att det hela tiden finns saker att lära sig", säger Tindra von Granitz som spelar trummor i kulturskolan. Lärare är Mats Apel. Foto: Stefan Källstigen

100 elevplatser dras in när Danderyds kulturskola ska spara

Danderyds kulturskola får 800 000 kronor mindre nästa år – den största sänkningen i länet. Besparingen gör att 100 elevplatser försvinner. – Det är tufft, säger tf kulturskolechef Sie Elming.

  • Publicerad 05:00, 2 dec 2019

Hälften av länets 26 kulturskolor får mindre resurser 2020 och drar ner på allt från administration och inköp till lärartjänster, med färre elevplatser som följd. Det visar Mitt i:s kartläggning. Åtta kulturskolor får ökade anslag, som dock gröps ur av höjda kostnader.

Störst blir sänkningen i Danderyd. Här minskar budgetanslaget med 800 000 kronor (från 8,2 miljoner 2019).

– Det är tufft. Det vi kan spara in på är lärartjänster. Vi drar ner två årsarbetare. Det gör att det blir 100 färre elevplatser nästa år, säger tf kulurskolechef Sie Elming.

”Jag har alltid gillat rytmer och lyssnat efter trummorna och basen i musik”, säger Tindra von Granitz, elev i Danderyds kulturskola. Hon går på kurs hos läraren Mats Apel. ”Jag är osäker på om jag kommer att jobba med musik när jag blir större. Nu gör jag det för att det är kul”, säger Tindra.  Foto: Stefan Källstigen

Sparbeting på 12 miljoner

Neddragningen ingår i ett större sparbeting på 12 miljoner kronor, för kultur- och fritidsverksamheter i kommunen under 2020.

– Danderyds kommun har dålig ekonomi, och det påverkar oss förstås. I våras sa grundskolan upp den tjänst som innebar att vi gick ut i årskurs 1 och 2, och gav rytmik- och musiklektioner. Som tur är kunde den personal som arbetade med det föras över till skolan, säger Sie Elming.

Att kulturskolan missar kontakten med lågstadieeleverna och deras föräldrar gör också att färre yngre elever anmäls till kurserna. Det bidrar till den sjunkande efterfrågan som Danderyds kulturskola försöker stävja, och som gör att inkomsterna från terminsavgifter minskar.

– Konkurrensen om barnens fritid har ökat och samtidigt har de yngre barnen blivit färre i Danderyd, konstaterar Sie Elming.

Dystrare svar i år

Det är inte bara i Stockholms län kulturskolorna har det kärvt. 40 procent av landets kulturskolor förväntar sig besparingar under de närmsta fyra åren, enligt en enkät som Kulturskolerådet gjorde i början av hösten. Svaren är betydligt dystrare än ett år tidigare, då endast 7 procent befarade åtstramningar.

Förändringen är alarmerande, anser Kulturskolerådets generalsekreterare Torgny Sandgren.

– Det är en allvarlig signal, som hänger samman med att många kommuner går med förlust. Det har i sin tur generellt med demografi att göra. Andelen barn, unga och äldre blir fler medan de yrkesverksamma, som betalar skatt, blir färre, säger han.

14 befarar nedläggning

I Stockholms län befarar inga kulturskolor en nedläggning. I riket gör 14 kulturskolor det, enligt enkäten. Torgny Sandgren tycker att en kulturskolelag borde stiftas, för att säkra att kulturskolor finns för alla barn och unga i landet.

– Vi delar kulturskoleutredningens slutsats att en lag vore bra, och driver den frågan. Det är inte rimligt att barns tillgång till en kulturskola är beroende av var barnet bor. Tyvärr är det svårt att hitta en politisk vilja till det, säger han.

Fakta

Högst terminsavgift i landet

Cirka 900 barn och unga går i Danderyds kulturskola.

Terminsavgiften är 1 720 kr. Det är högst i landet (tätt följt av Täby). Rikssnittet är 650 kr. De flesta kulturskolor i Stockholms län ligger över snittet. Lägst ligger Botkyrka, med 350 kr.

Danderyds kulturskola har hittills inte sökt pengar från de 100 statliga miljoner som Kulturrådet delar ut, öronmärkta för projekt som utvecklar kulturskolornas verksamhet. Nu ska man göra det.

Källa: Danderyds kulturskola
Visa merVisa mindre

Fakta

Så här förändras budgetanslaget till länets kulturskolor 2020

Om det inte anges får kulturskolorna ingen kompensation för ökade priser och löner, vilket urholkar budgetarna.

Botkyrka

Oförändrad (ca 19 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Danderyd

Minskning med 800 000 kr (8,2 milj kr 2019).

Ekerö

Minskning med 100 000 kr (7 milj 2019).

Haninge

Minskning med 300 000 kr (drygt 12 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Huddinge

Oförändrad (12 milj kr 2019).

Järfälla

Oförändrad (16,7 milj kronor 2019).

Lidingö

Minskning med 200 000 kr (13,5 milj kr 2019).

Nacka

Oförändrad (40 milj kr 2019).

Norrtälje

Ökning med 260 000 kr (15,64 milj kr 2019)

Nykvarn

Oförändrad (3,8 milj kr 2019). 

Nynäshamn

Ej klart (7,5 milj kr 2019)

Salem

Minskning med 575 000 kr (4,65 milj kr 2019). Kompensation för pris- och löneökningar.

Sigtuna

Ej klart (ca 10,2 milj 2019). Kompensation för ökade löner.

Sollentuna

Ökning med 600 000 kr (16 milj 2019).

Solna

Ökning med 176 000 kr (17,6 milj kr 2019).

Stockholm

Ökning med 15 milj kr (177,9 milj kronor 2019).

Sundbyberg

Ej klart (18, 4 milj kronor 2019).

Södertälje

Minskning med 660 000 kr (23,6 milj kr 2019).

Tyresö

Ökning med 443 000 kronor ( 9,7 milj kr 2019). Delvis kompensation för pris- och löneökningar.

Täby

Ökning med 3,6 milj kr (15 milj kr 2019). Större delen går till en stor omorganisation.

Upplands Väsby

Oförändrad (11 milj kr 2019).

Upplands-Bro

Ökning med 2,4 milj kr (7,3 milj kr 2019). Pengarna går till att införa kulturchecksystem.

Vallentuna

Oförändrad (14,7 milj kr 2019).

Vaxholm

Trolig ökning, budget ej klar (4,2 milj kr 2019).

Värmdö

Trolig minskning, budget ej klar (15,2 milj kr 2019).

Österåker

Ej klart  (10,8 milj kr 2019).

Visa merVisa mindre