Foto: Mostphotos

100 000-tals färre fordon till och från ön under pandemin

Trafiken på norra länken till och från Lidingö har minskat med runt 400 000 fordon under coronapandemin. Men trots att samma restriktionerna kvarstår börjar trafiken nu återgå till normala nivåer.

  • Publicerad 05:07, 5 jun 2020

När coronakrisen slog till på allvar i Stockholm i mitten av mars märktes det även på de stora vägarna som passerar genom Stockholm och kranskommunerna.

Siffror som Trafik Stockholm har tagit fram för Mitt i visar att antalet fordon som passerade nio mätstationer på E4/E20, E18, väg 222, 226 och 73, södra länken och norra länken samt Centralbron, minskade rejält från mitten av mars och fyra veckor framåt.


Antal fordon på Stockholms mest trafikerade vägar

Uppmätt antal fordon vid E4/E20: Rönninge och Essingeleden, E20 Norra länken mot Lidingö, E18 Rinkeby, E4 Tureberg, väg 222 södra länken Sickla, väg 226 Årstafältet, 73 södra länken Globen samt Centralbron, från 1 februari till 31 maj 2019 och 2020

Loading…

Källa: Trafik Stockholm


Trafiken minskade första veckan med en halv miljon fordon, från 4 till 3,5 miljoner stycken, jämfört med veckan innan. Jämför man med samma vecka förra året var det en minskning med nästan en miljon fordon.

– När uppmaningen om att jobba hemifrån kom så minskade trafiken. Då var det mer än var femte bil som inte var ute på vägarna. Tydligast kunde man se det på E4:an vid Tureberg, och det tänker vi är kopplat till att trafiken till Arlanda minskade kraftigt, säger Alexander Nilsson, operativ trafikanalytiker på Trafik Stockholm.

Den kraftiga minskningen höll i sig ytterligare tre veckor. Minst trafik var det första veckan i april då 2,9 miljoner fordon passerade mätstationerna, cirka 1,5 miljoner färre fordon än samma tid förra året.

Mindre trafik till och från Lidingö

På norra länken in och ut från Lidingö är mönstret liknande.

Veckorna fram till coronautbrottet var det något mer trafik än samma period året innan. Men i mitten av mars vände det – mellan 16 och 22 mars dök trafiken med drygt 20 000 fordon från vecka innan. Jämför man med samma vecka året innan är det cirka 40 000 färre fordon på en vecka, motsvarande drygt 20 procent.


Norra länken

Antal fordon som passerade in eller ut ur norra länken på E20 till och från Lidingö, 1 februari till 31 maj 2019 och 2020

Loading…

Källa: Trafik Stockholm


Minst trafik var det under första veckan i april då trafiken var nere på 120 000 fordon på en vecka att jämföra med 185 000 samma vecka förra året.

Trafiken till och från Lidingö fortsatte därefter att ligga på betydligt lägre nivåer, runt 15 procent färre fordon. Även sett till Stockholm i stort så har trafiken till och från Lidingö minskat mer.

Sammantaget är det cirka 400 000 färre fordon som har registrerats på mätstationen till och från Lidingö.

Tillbaka till normalt flöde

Men har du den senaste veckan märkt av att det rullar fler fordon på vägarna igen, så är observationen korrekt. Trafiken har nästan återgått till det normala, och sista veckan i maj var antalet fordon uppe i nivå med antalet samma tid i fjol, cirka 180 000 fordon.

Enligt Erik Jenelius, forskare i transportvetenskap på KTH, har det varit större förändringar i kollektivtrafiken än i fordonstrafiken under coronapandemin.

– Vi har sett att resorna har minskat mer i kollektivtrafiken, än i biltrafiken. Än vet vi inte vad det beror på, men en orsak kan vara att man upplever att det är säkrare att resa med bil än i kollektivtrafiken, en annan förklaring är att en betydande del av trafiken inte är privatbilar utan yrkesfordon, säger han.

Framöver ska man jämföra om Stockholm sticker ut eller om andra stora svenska städer har samma trafikmönster.