Anna König Jerlmyr – AKJ – är Stockholms mäktigaste politiker. Foto: Anna Z Ek

10 sätt som AKJ vill förändra Stockholm

De fyra närmsta åren ska hon leda det politiska styret i Stockholms stad. Nu intar Anna König Jerlmyr (M) – AKJ – för första gången stadshuset och fullmäktige som finansborgarråd och Stockholms högsta politiker. Mitt i listar 10 förändringar som kommer att påverka Stockholm med Alliansen och Miljöpartiet vid makten.

  • Publicerad 09:10, 5 nov 2018

– Jag vill att de uppfattar mig som visionär, fast förankrad i människors vardag men också tydlig med att vi ska se resultat av våra reformer, säger Anna König Jerlmyr.

För Mitt i berättar hon om hur hon vill förändra Stockholm de kommande fyra åren.

1. Kan bli tre terminer i skolan

– Det blir en fråga för vår nya majoritet. Jag står bakom den tanken men vi behöver se över lagstiftningen för att se om det är möjligt.

2. Ombilda hyresrätter i ytterstaden

– Människor ska känna att de kan äga sitt boende även i ytterstaden. Det blir ett problem om vi bara har allmännytta och hyresrätter utan att få en egna hem-rörelse i ytterstaden.

3. Inget Nobel center på Blasieholmen

– Vi har lyssnat på kritikerna och vi är beredda att titta på en alternativ plats. Det ska vara centralt i Stockholm. Det är viktigt att det sker i dialog med stiftelsen.

4. Ingen Apple-butik i Kungsan

– Vi ska ta ett helhetsgrepp om Kungsträdgården och nu kommer det också ske i dialog med Apple om placeringen och möjligheten att hitta en alternativ plats.

5. Centralbron kan grävas ner

– Vi kommer att tillsätta en utredning om möjligheten att gräva ner centralbron. Biltrafiken måste grävas ner i större utsträckning.

6. Miljözoner införs – i begränsad skala

– Jag vill inte slå fast hur många eller var, men jag står helt bakom miljözonen på Hornsgatan. Där är luftkvaliteten dålig och har varit så under lång tid.

7. Östlig förbindelse skrotas

– Jag står fortfarande bakom att vi behöver en Östlig förbindelse men jag respekterar nu att vi inte ska initiera Östlig förbindelse lokalt.

8. Snabbare integration av nyanlända

– Akademiker ska få ett spår där de snabbt kan få kompletterande utbildning, validering och komma i arbete. De som har gymnasiekompetens ska få mer vuxen- och yrkesutbildning och en tredje grupp, som kanske inte gått i skolan och är analfabeter, får ett helt annat spår med praktik och grundläggande svenska.

9. Minskad otrygghet i utsatta områden

– Det är både att jobba förebyggande och fånga upp unga tidigt. Men också om fler ordningsvakter och kameror, samt att hålla det rent och tryggt och att det finns levande bottenvåningar med butiker.

10. Inget förbud mot tiggeri

– Det en nationell fråga. Förbud är inget som vi fattar beslut om i kommunen. Vi var beredda att kompromissa i den frågan och det fanns något stöd bland de andra partierna.