Den nya grönblå majoriteten presenterar sitt budgetförslag för 2019. Foto: Anna Z Ek

10 punkter – så påverkas du av nya budgeten

Nu har den nya grönblå majoriteten i Stockholms stad lagt fram sin första gemensamma budget. Här 10 punkter som speciellt påverkar västra Stockholm.

  • Publicerad 17:46, 14 nov 2018

Den grönblåa majoriteten i stadshuset presenterade på onsdagen sin budget för 2019 med en rad satsningar på allt från näringsliv till skola och miljö.

De presenterade även en skattesänkning, kommunalskatten sänks med 16 öre per intjänad hundralapp från 17:90 kronor till 17:74 kronor. Det innebär i runda slängar 50 kronor mer i plånboken varje månad för någon som tjänar 35 000 kronor.

Här är 10 satsningar ur budgeten som särskilt påverkar västra Stockholm:

Mobila ordningsvakter

100 mobila ordningsvakter ska anställas för att öka tryggheten. Bland annat ska de patrullera i Bromma, Vällingby och Hässelby.

Social insatsgrupper permanentas

De sociala insatsgrupperna ska permanentas. Sedan 2016 är de permanenta i Spånga-Tensta. Nu ska de bli det även i Rinkeby-Kista och Hässelby-Vällingby. Sociala insatsgrupper riktar sig till unga vuxna mellan 20 och 29 år med kriminell bakgrund som vill lämna sitt kriminella liv.

Stopp för oljepannor

År 2025 ska all eldning med fossil olja ha upphört i Stockholms stad. Det innebär att alla fastigheter som idag värms upp med oljepanna, såväl kommunalt ägda som privata, får hitta andra uppvärmningssätt. Många hus i västra Stockholms berörs.

Nya naturreservat

Kyrkhamn inrättas som naturreservat. Dessutom ska man utreda förutsättningarna att inrätta Storskogen/Ålstensskogen som naturreservat.

Ombildningar i ytterstaden

Ombildningar av kommunala hyresrätter i ytterstaden ska tillåtas i områden där hyresrätter i dag är dominerande. Det gäller dock inte närförort, som till exempel Bromma. En grundlig prövning och marknadsvärdering ska göras i varje enskilt fall.

Allvarssamtal

Alla unga som begår sitt första brott ska ha ett allvarssamtal med socialtjänst och polis inom 48 timmar. För att finansiera allvarssamtalen ska man använda en del av tillskotten för individ- och familjeomsorgen som får 100 miljoner kronor mer nästa år.

Grönare skolgårdar

Flera skolgårdar i Stockholm ska rustas upp och bli grönare och roligare för eleverna. Backluraskolan och Husbygårdsskolan hör till dem som ska fräschas upp under 2019.

Nytt bad i Järva

Det länge planerade Järvabadet, ett utomhusbad på Järvafältet, ska bli verklighet. Projektet ska inrymmas i budgeten för idrottsinvesteringar.

Förvaltningar flyttar ut

Ambitionen är att flytta ut flera av stadens förvaltningar och bolag från innerstad till ytterstad. Både Tensta och Rinkeby har nämnts i sammanhanget.

Sälja Vällingby C?

Svenska Bostäder ska utreda förutsättningar för och konsekvenser av en eventuell avyttring av Vällingby Centrum.