Nytt hopp. Marlijn Sterenborg, på miljökonsultföretaget Calluna, är en av de ekologer som har anlagt de små groddjurens nya hem. Foto: Claudio Britos

1 600 salamandrar har flyttat till Kaknäs

Drygt 1600 vattensalamandrar av två olika arter har nu räddats undan saneringen av Louddens oljehamn – och fått ett nytt hem vid Kaknästornet.

  • Publicerad 14:57, 30 jul 2020

De dansar för honorna i vattnet, viftar på svansen, säger "se, vad fin jag är!"

Massa små tonårssalamandrar kutar numera omkring i en damm mellan hästhagarna nedan Kaknästornet. De och deras föräldrar har räddats undan dammen de bodde i tidigare vid Louddens oljehamn, eftersom området ska saneras och bostäder ta plats i dammens ställe.

– Det är ett väldigt märkligt ställe att välja att bo på, oljehamnen. Men det är möjligt att det fanns salamandrar där innan hamnen byggdes 1928, säger ekologen Marlijn Sterenborg.

Den nya dammen är grävd så att den erbjuder salamandrarna lite olika miljöer. På vissa ställen är den grund, och bjuder solvarmt vatten att leka i. Och eftersom de vuxna djuren kryper upp på land på vintern har man ordnat en övervintringskulle, med stenar som ger små sprickor de kan klättra in i. Här trivs kanske också fågeln stenskvätta, som gärna häckar mellan stenar, och vattensorkar har skapat små gångar som också salamandrarna trivs i.

Foto: Claudio Britos

– Vi har flyttat ägg och larver, men också vegetationen de bodde i så att de har platser att gömma sig och blad att lägga ägg på. Vi hittade kransalgen Skörsträfse i dammen som vi flyttat hit, det är inte så vanligt i Stockholm.

Två olika arter vattensalamander har flyttat hit från Loudden, större och mindre. De små kan vara små som fingertoppar och de stora upp till 16 centimeter långa. De vuxna har ett mönster på magen i gult och svart som är unikt för varje salamander, och genom att fota alla magar kan ekologerna känna igen djuren när de fångar dem igen. Det är också upp till Stockholms stad att underhålla dammen så att den inte växer igen.

Nya grannar

Just nu finns det många tonåringar här eftersom parningstiden äger rum i april. Då får hanarna en större kam på ryggen, och de har ett silverstreck på stjärten.

– De dansar för honorna i vattnet, viftar på svansen, säger "se, vad fin jag är!" Efter lekperioden försvinner kammen.

Ett stenkast bort finns en damm där andra salamandrar bor, vilket är positivt för populationens hälsa enligt Marlijn Sterenborg.

– Vid Loudden har de varit lite isolerade. Möjligheten för spridning mellan olika dammar är bra för framtida populationer.

Gälar. Salamanderlarver andas först med gälar, som kan ses tydlig på sidorna av huvudet. Efter metamorfosen andas de med lungor. Foto: Claudio Britos

Foto: Claudio Britos

Brunnslättsdammen

Ekologer från miljökonsultföretaget Calluna har anlagt den ny dammen och flyttat dit djuren.

Större vattensalamander och mindre vattensalamander är två av Sveriges 13 groddjursarter.

Alla groddjur i Sverige är fridlysta.

Salamanderlarver andas först med gälar, som kan ses tydlig på sidorna av huvudet, och efter metamorfosen andas de med lungor.

2019 flyttades totalt 1213 vattensalamandrar, 2020 flyttades totalt 398.

Visa merVisa mindre