Fakta

2 000 liter starksprit i beslag 2019

Tullverkets beslag i Stockholms län. Sprit, över 22 volymprocent:

2019: 2 603 liter

2018: 1 694 liter

Källa: Tullvekret
Visa merVisa mindre

1 500 liter smuggelsprit hittades i Tyresö

I våras slog Tullverket till i Tyresö. 1 500 liter smugglad starksprit beslagtogs. Två män har dömts till fängelse för smuggelbrott.

  • Publicerad 05:07, 22 maj 2020

Det var i april som Tullverkets stoppade en tungt lastad skåpbil i Tyresö. I den fanns närmare 500 liter whisky.

Bilen körde ut från en företagslokal där det fanns ytterligare 1 000 liter starksprit, det mesta packat på lastpallar.

Ingen av flaskorna hade märkning som tyder på att starkspriten beskattats i Sverige.

Nyligen föll tingsrättens dom.

Två dömda till fängelse

Två män dömdes för smuggelbrott.

En av dem körde bilen. Han dömdes till 4 månader i fängelse för olovlig befattning med smuggelgods.

Den andra mannen dömdes till 10 månader i fängelse för den grova varianten av brottet.

Han var i lokalen när Tullverket gjorde beslaget. Mannen nekar till brott och säger i förhör att han fått i uppdrag att öppna och stänga lokalen.

I hans mobil hittades flera meddelanden, enligt domen, bland annat:

– Finns mycket köper man 1 kartong så kostsr varje flaska 240kr tar man 10 kartonger så blir det billigare osv.

Tingsrätten anser att det är uppenbart att han varit ”delaktig i hanteringen av alkoholen” och också haft vetskap om att alkoholen inte har kommit in i landet på laglig väg.

Lager töms fort

Tullverket ska bekämpa smuggling alkohol och har rätt att kontrollera till exempel transporter och lager.

– Tullverket kan jobba inne i landet vilket det här är ett exempel på. Vi kan göra kontroller i områden där vi sedan tidigare känner till att det har förekommit illegal hantering och följa upp fordon som är tungt lastade till exempel, säger Lina Andersson, tullkriminalchef för region Stockholm.

Hon kallar uppdraget jätteviktigt.

– Alkohol som tagit in på illegalt sätt ska såklart inte finnas på marknaden. Vi har inte koll på var den tar vägen och inte heller vad den innehåller. Det är dessutom stora skatteintäkter som försvinner från Sverige. Hade alkoholen sålts på vanlig väg hade det skattats och gått till det allmänna, säger hon.

Den beslagtagna alkoholen i Tyresöfallet motsvarar ett skattebortfall på ungefär 400 000 kronor, enligt Tullverket.

Generellt töms ett lager med smugglad sprit fort, inte sällan på en vecka, berättar Lina Andersson.

– Färdiga köpare brukar finnas annars skulle man inte ta in sådana här mängder, säger hon.

Tingsrättens dom går att överklaga till den 8 juni. När den här artikeln skrivs har inget överklagande kommit in.

Fakta

Så säger lagen

Olovlig befattning med smuggelgods, ur lag om straff för smuggling:

12 § Den som uppsåtligen emballerar, transporterar, förvarar, döljer, bearbetar, förvärvar, överlåter eller ingår avtal om upplåtelse av panträtt i en vara som varit föremål för brott enligt 3-11 §§, döms för olovlig befattning med smuggelgods till böter eller fängelse i högst två år.

13 §   Om brott som avses i 12 § första stycket är att anse som grovt, döms för grov olovlig befattning med smuggelgods till fängelse, lägst sex månader och högst sex år.

Källa: Riksdagen
Visa merVisa mindre