1,5 miljoner till fritidsgård i Kungsängen

Koalitionen satsar 1,5 miljoner kronor på fritidsgården Trappan i Kungsängen. Ny personal och fler fritidsaktiviteter ska motverka utanförskap och brottslighet. Beslutet togs vid kultur- och fritidsnämndens sammanträde – där oppositionen hellre ville ge Bro mer pengar.

  • Publicerad 17:54, 2 jun 2018

Projektet går under namnet ”We empower – hälsofrämjande fritidsgård”. Syftet är att motverka att ungdomar fastnar i ett ”normbrytande beteendemönster”, som det står skrivet i handlingar från kommunen. Det kan röra sig som skolk och brottslighet.

Går till ny personal

Investeringen uppgår till 1,5 miljoner kronor över tre år. Pengarna går till att anställa ny personal på fritidsgården Trappan, som ligger vid Ekhammarskolan i Kungsängen.

Här vill man öka aktiviteterna och samtidigt stötta föräldrar.

Målet är att främja trygghet, lärande och hälsa hos ungdomar i Kungsängen, för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.

Höga förväntningar

Man har höga förväntningar på satsningen:

  1. Öka antalet besökare på fritidsgården Trappan.
  2. Öka känslan av trygghet bland unga i Kungsängen.
  3. Förbättra skolresultaten för högstadieelever i Kungsängen.
  4. Minska den psykiska ohälsan bland unga i Kungsängen.
  5. Minska ungdomsbrottsligheten bland unga i Kungsängen.
  6. Öka valdeltagandet hos unga i Kungsängen

Beslutet att genomföra projektet togs vid Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 maj.

Oppositionen välkomnar satsningen

Där lade oppositionen ett annat förslag, som innebar att pengarna som sökts ifrån sociala investeringsfonden i stället skulle satsas i Bro fritidsgård. Men under kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj välkomnade man satsningen och tillade att liknande satsningar borde göras i Bro och Brunna.

 

Håboborna ville hjälpa de hemlösa

När kyrkorna samlade in kläder till de behövande svarade Håboborna upp. Så mycket kom in att man nu kan behöva ordna flera utdelningstillfällen framöver.onsdag 27/1 11:52

Tjuven kom tillbaka och slog till mot apoteket igen

Apoteket Hjärtat har blivit bestulet. Två gånger. Av samme man. Omkring 40 produkter stals vid senaste besöket. I Blåljusrapporten dessutom ett grovt inbrott och en cyklestöld.onsdag 27/1 10:54