Nytt. Vid Hanstavägen (markerat område) ska 750 av de planerade 1400 nya bostäderna i Husby att byggas. Foto: Stockholms stad

1 400 nya bostäder i Husby de kommande åren

Husby ska under de närmaste åren byggas om och byggas ut rejält. Den nuvarande planen innefattar dock 600 färre bostäder än vad som först var planerat, något som S nu skarpt kritiserar. "Kritiken blir väldigt konstig", menar grönblå majoriteten.

  • Publicerad 17:04, 3 sep 2021

Det finns stora planer för flera delar av Husby under de kommande åren, med olika nybyggen och projekt.

Bland annat planeras 1 400 nya bostäder i området. Från början var siffran 2 000, men flera av dessa, som skulle byggas vid Husby gård, stoppades 2019. Anledningen var att boende protesterat och hävdat att för mycket grönområde skulle försvinna.

Det grönblå styret i Stockholms stad sa då att målet dock fortfarande var att bygga 2 000 lägenheter i Husby, och att alternativa platser skulle utredas av exploateringskontoret.

"Försämrar planen avsevärt"

Men när det reviderade förslaget togs upp i exploateringsnämnden häromveckan stod det klart att 1 400 lägenheter fortsatt är planen och att inga alternativa platser föreslagits, något som Socialdemokraterna ställer sig kritiska till.

– I och med att antalet bostäder minskar har också antalet nya förskoleavdelningar mer än halveras från runt 12-14 till sex. Det hela försämrar hela planen och utvecklingen av Husby avsevärt. Jag har svårt att se hur man med den här politiken ska kunna nå de generella målen om 140 000 nya bostäder i Stockholm till 2030, säger Emilia Bjuggren (S), vice ordförande i exploateringsnämnden, och fortsätter:

– Antalet radhus minskar också från 50 till noll. Husby saknar i dag helt småhusbebyggelse och det är allvarligt att ingen planeras, eftersom det är viktigt att få in de kvaliteter som blandad bebyggelse medför.

Emilia Bjuggren säger också att ursprungsplanen även innefattade en gata som skulle sammanlänka Kista med Husby och Akalla på ett sätt som nu inte heller blir av.

– Kista är ett starkt arbetscentrum och att binda ihop de olika platserna hade varit väldigt viktigt för att bygga samman staden, minska barriärerna och segregationen, och på så sätt bidra med social hållbarhet i närområdet. Det är något som nu väljs bort vilket är beklagligt.

"Kritiken konstig"

Exploateringsnämndens ordförande, Johan Nilsson (M), håller inte med om kritiken, utan säger att Stockholm håller en hög byggtakt i hela staden, där målet är fortfarande är 140 000 nya klimatsmarta bostäder mellan 2010 och 2030.

– I det specifika fallet har Socialdemokraterna varken reserverat sig mot beslutet eller lagt ett eget förslag till beslut. Deras kritik blir därför väldigt konstig, att söka en konflikt via media när man hade möjlighet att göra det i nämnden för ett år sedan. Beslutet fattades med en bred politisk enighet, säger han.

LÄS ÄVEN: 750 nya bostäder planeras vid Hanstavägen

Emilia Bjuggren (S), vice ordförande i exploateringsnämnden. Foto: Lieselotte van der Meijs

Johan Nilsson (M), exploateringsnämndens ordförande. Foto: Thomas Carlgren

Husby byggs ut

Projekten innefattar sammanlagt 1 400 nya bostäder varav cirka 750 kring Hanstavägen som blir en stadsgata, skola, förskola, idrottshall, butiker, kontorslokaler, upprustning av torg och parker, nya gång- och cykelförbindelser m.m., vilka ska uppföras i olika etapper av olika bolag de kommande åren.

Den totala andelen bostadsrätter i Husby kommer enligt förslaget att öka från cirka 18 procent till cirka 23 procent

Läs mer om projekten på vaxer.stockholm.

Visa merVisa mindre