Hersby gymnasium kommer att vara tomt på elever. Foto: Anna Wilson

1 108 gymnasieelever på Lidingö får plugga hemma

All undervisning i Hersby gymnasium och vuxenutbildningen kommer att ske på distans från och med onsdagen. Över tusen gymnasister på Lidingö berörs. – Klart att det är en utmaning att läsa hemifrån, säger Amelie Tarschys Ingre (L), skolpolitiker.

  • Publicerad 11:42, 17 mar 2020

Statsminister Stefan Löfven (S)  gick på förmiddagen ut och uppmanade gymnasier, vuxenutbildningar, yrkesutbildningar, högskolor och universitet att gå över till distansutbildning från och med onsdag 18 mars.

Regeringen: Gymnasier bör gå över till distansutbildning

Skoldagen är flyttad från skolan till hemmet

Amelie Tarschys Ingre (L)
På Lidingö berör beslutet 1 108 gymnasielever som antingen går i den kommunala skolan Hersby eller i andra skolor.
Amelie Tarschys Ingre (L), utbildningsnämndens ordförande fattade ett så kallat ordförandebeslut om att stänga Hersby gymnasium och vuxenutbildningen på tisdagen vid lunchtid. 
Beslutet börja gälla på onsdagen.

– Hersby kommer att stängas 19 mars. Vi inleder med en studiedag i morgon så att lärarna kan förbereda sig bra och kunna ge en kvalitativ undervisning. Vårterminen förlängs också en dag med anledning av detta, säger hon.

”Sitt inte i grupper och plugga”

Beslutet gäller alltså både den kommunala skolan Hersby gymnasium och vuxenutbildningen som ligger bredvid Christinaskolan.

Amelie Tarschys Ingre betonar att den inte handlar om ledighet för eleverna. Det är viktigt att eleverna förstår allvaret bakom beslutet, menar hon.

– Syftet är att minska smittan av coronaviruset. Skoldagen är flyttad från skolan till hemmet. Vi vill att de ska delta från hemmet enskilt och inte sitta i grupper. Det handlar inte heller om någon ledighet.

Hon betonar också att beslutet är fattat på Folkhälsomyndigheten och regeringens rekommendationer.

– Vi följer expert hela tiden expertmyndigheternas rekommendationer. Det är de som har bäst koll på smittspridning.

Ser du några risker med distansundervisning?

– Risken är att eleverna inte tar studierna på fullt allvar när man sitter hemma. Det är också ett svårare sätt att ta till sig undervisning. Det är klart att det är en utmaning att läsa hemifrån, säger Amelie Tarschys Ingre.

Amelie Tarschys Ingre Liberalerna utanför Lidingö stadshus.

Hon säger dock att Lidingö har hjälp av att staden redan har satsat mycket på digitalisering, bland annat i skolan.

– Lärarna gör att bra jobb. Och så blev vi ju årets digitaliseringskommun. Lidingö ligger långt framme när det gäller det digitala.

Grundskolan fortsatt öppen

Regeringen har i nuläget inte rekommenderat allmän stängning av grundskolor och förskolor. Utbildningsminister Anna Ekström utesluter inte att det kan hända i framtiden. Ekström berättar att regeringen tittar på ett sådant scenario och att de förbereder en lag för att säkerställa barnomsorg till kritiska yrkesgrupper så som vårdpersonal.

Lidingö stad tittar nu på hur sådant skulle kunna lösas praktiskt i staden.