Årstaskogen ses som het urban natur. Foto: Oliver Lindkvist

1 000 bostäder ska byggas i Årstaskogen

Den rödgrönrosa majoriteten har svängt när det gäller Årstaskogen. Utöver naturreservat ska det byggas 800-1 000 bostäder i övergången mellan nuvarande bebyggelse och naturmark.

  • Publicerad 14:28, 31 maj 2017

Planerna för Årstaskogen har tagit en ny inriktning. Det kommer fortfarande att bli naturreservat – i samma storlek som det tidigare samrådsförslaget, men samtidigt vill den rödgrönsrosa majoriteten bygga 800 till 1000 nya bostäder i övergången mellan befintlig bebyggelse och naturmark.

– Vi säkerställer ett nytt naturreservat och möjliggör nya bostäder. Vi har arbetat om tidigare förslag då det fanns stort utrymme för förbättring. Med det här förslaget kan vi bygga hundratals nya bostäder som en grön kaj mot Årstaskogen, samtidigt kan vi tillgängliggöra skogen för fler och investera i ekologiska värden, säger Jan Valeskog (S), ordförande i exploateringsnämnden, i ett pressmeddelande.

Målet är att fler stockholmare ska få tillgång till den stadsnära skogen.

– Nu skyddar vi en stadsnära skog för framtiden samtidigt som fler får möjlighet att bo naturnära i staden. Urban natur kommer få allt större betydelse för Stockholm och stockholmarna, säger Katarina Luhr (MP), miljöborgarråd i Stockholms stad.

Moderaterna har tidigare föreslagit att planerna på naturreservat skulle skrotas och att det istället skulle byggas 5 000 bostäder i Årstaskogen. Något som inte föll i god jord hos majoriteten.

Stadsbyggnadskontoret: Nej till bostäder i Årstaskogen

Gränsen för reservatet har flyttats något för att möjliggöra bostadsbebyggelse och en ny front mot Årstaskogen. Reservatet utökas österut i det nya förslaget.

De röda ytorna ingår inte längre i reservatet och de gröna ytorna tillkommer.

En medborgardialog kring bostadsbyggandet planeras till augusti. Instiftandet av naturreservat för Årsta skog och Årsta holmar kan sedan behandlas i exploateringsnämnden, stadsbyggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden under hösten.

Beslut i kommunfullmäktige förväntas kunna ske under våren 2018.