På besök i det vildvuxna Österåker

Österåkers naturreservat kryllar av liv. Philip Shaw är ute flera dagar i veckan vid Näsudden och följer områdets flora och fauna. Men snart ska över tusen nya bostäder byggas precis i närheten och Philip Shaw är orolig att det känsliga ekosystemet kommer att skadas.

  • Publicerad 18:00, 26 maj 2018

Näsudden har vaknat och Philip Shaw har följt vårtecknen. Idag står majsolen högt på himlen och Philip lyckas peka ut såväl mandelblom som gökärt och tandört. Halvön bjuder på ett omväxlande landskap, och på stigen stöter vi på en flock sävliga kossor som betar i reservatet.

– Näsudden är helt beroende av betesdjuren. Naturen här ser ut som den gör för att djuren är här, säger Philip Shaw från Naturskyddsföreningen.

Betesdjuren är viktiga för att hålla ängsmarkerna i skick. På så vis kan blommor växa fritt och slippa konkurreras ut av högre gräs och tistlar. Foto: Åsa Sommarström

I maj är jag här flera gånger i veckan. Det händer så mycket då.

Philip Shaw

Näsudden är Österåkers närmaste naturreservat. Under de ljusa sommarmorgnarna landar grågässen tidigt. Tranorna petar runt i det låga gräset. Inte sällan ser man rödräven smyga omkring med spetsade öron – hungrig på sorken som prasslar i dikena. Havsörnen jagar lågt över ängarna och har man tur tittar skogsmården fram ur något av buskagen nere vid strandängen.

– I maj är jag här flera gånger i veckan. Det händer så mycket då. Titta! Där är två rapsfjärilar. De trivs fint i det här landskapet, säger Philip Shaw och pekar på ett par ljusa vingar som fladdrar iväg.

Orosmoln över naturreservatet

Men det finns de som menar att reservatet är hotat. Längre upp, vid Näsängen, ska 1400 bostäder byggas och ett område med ”småstadskaraktär” växa fram. Motståndarna menar att de känsliga och unika biotoperna i området kommer att förstöras. Näs gård kommer på sikt också att försvinna, och med det betesdjuren som håller Näsuddens flora och fauna vid liv.

Philip Shaw har med sig ”Fältfloran” och pekar ut Tandört vid stigen utefter Svinningeviken. Foto: Åsa Sommarström

– Det kommer bli en förändring i jordbrukslandskapet, men målet är att effekten ska bli så neutral som möjligt. Vi kommer upprätta ordentliga skötselplaner för att kunna bevara miljön. I och med bygget av det nya området så kommer strandängarna att vårdas. Och de hade växt igen annars, säger byggnadsnämndens ordförande Hampe Klein (M).

Katter ställer till elände

Han säger också att tillgängligheten blir bättre, vilket innebär att flera kommer att kunna ta del av reservatet. Men Philip Shaw är tveksam och menar bebyggelsen för med sig flera baksidor.

– Vi har mycket häckande fåglar här och de kommer få problem när katter och hundar kommer hit.

Mandelblom växer praktfullt vid Näsudden.

Den vilda naturen runt knuten

Men Näsudden är långt ifrån det enda naturreservatet i Österåker. Den riktiga vildmarken hittar du i Tärnanområdet – en vidsträckt gammelskog norr om Åkersberga. Entrén in i vildmarken ligger vid Domarudden och där kan du ansluta dig till Roslagsleden som skär genom reservatet, förbi klara sjöar och frodiga hagmarker.

Packar du med dig tält kan du somna till kattugglans trolska rop och nattskärrans egenartade sång.

– Det finns ett rikt fågelliv med många rovfåglar som havsörn och fiskgjuse, säger landskapsarkitekten Anders Dagsberg.

Rödlistade insekter och tjäderdans

För den som vill ge sig an ett mer svettigt äventyr kan göra en strapats genom det kuperade Exerman-Hersby – ett 130 kvadratkilometer stort vildmarksområde.

Här fullkomligen kryllar det av sällsynt flora och fauna.Rödlistade insekter kryper runt i den döda veden, tjädrar dansar om vårarna och en rad olika hackspettar bankar i de hundra år gamla tallarna.

– Det är en fantastisk vildmark och mycket speciell natur i hela Tärnanområdet. Här kan man vistas under hela året, i såväl kanot som på skidor, säger Anders Dagsberg.