Minnen från gamla stationshuset vid Centralvägens hållplats

Stationshuset på Centralvägen revs 2016, med det gick en hundraårig historia i graven.

  • Publicerad 07:01, 2 nov 2019

I serien Lidingöminnen blickar vi bakåt i tiden och letar fram gamla bilder med minnen från förr. Bilden denna gång är fotograferad 1982 på stationshuset vid Centralvägens hållplats.

Byggdes år 1913

Stationshuset på Centralvägen byggdes år 1913, byggnaden inrymde även en kiosk. Många öbor har barndomsminnen härifrån, hur de brukade köpa dåtidens smågodisklassiker: fem-öres kola, tefat och tuggummit Riff. Notera den tidstypiska cigarettreklamen på fasaden. Huset klassades 1995 som en ”kulturhistoriskt värdefull byggnad”.

Stationen upphörde år 2000

Hållplatserna Centralvägen och Parkvägen ersattes år 2000 av den nya stationen Skärsätra. Stationshuset behövdes inte längre och býggdes om. Elnas café flyttade in under några år. När denna verksamhet upphört började byggnaden förfalla och revs 2016.

Stressigt att kontrollräkna tipskupongerna

Många har minnen från stationen. Ingvar Blom berättar på Facebook att han köpte ”hockeysamlarbilder och inte minst det pommesformade tuggummit BOBBY”

Maria Finn berättar: ”Jag jobbade där från och till när jag pluggade i mitten på 70-talet. Det var stressigt att hinna kontrollräkna tipskupongerna minns jag. Ville ju inte att någon skulle missa storvinsten för att de inte blev postade!”

Har du berättelser från förr, maila anna.wilson@mitti.se

Kolla in fler Lidingöminnen

Minnen från Breviks station