Körslaget dyrt för Botkyrka

På lördag är det final i Körslaget. Botkyrkas medverkan i programmet har kostat skattebetalarna cirka 500 000 kronor. Nu är flera oppositionspartier kritiska till satsningen.

  • Publicerad 00:00, 15 okt 2013

I somras fick Botkyrka kommun erbjudande om att delta i Körslaget. Precis som grannkommunen Huddinge nappade Botkyrka och skrev ett avtal med produktionsbolaget Meter, som ligger bakom tv-programmet, för 250 000 kronor. Det ger rätt att använda varumärket ”Körslaget” på exempelvis kläder, i annonser och på kommunens hemsida. Förutom själva betalningen till Meter har Botkyrka kommun lagt ut pengar på marknadsföring och gett produktionsbolaget gratis tillgång till lokaler i Botkyrka.

Totalt har kommunen kostnader på cirka en halv miljon kronor förknippade med Körslaget.

– Vi hade inget kommunstyrelsemöte innan, men beslutet för- ankrades hos den politiska majo-riteten, säger Katarina Berggren (S), kommunstyrelsens ordförande.

Hon ser satsningen som marknadsföring.

– Körslaget ses ju av människor från norr till söder.

Botkyrka var inledningsvis med i tre program. Nu kommer laget tillbaka till finalen, men kören kommer också att finnas med i en ”julspecial”.

Kommunalrådet hoppas att satsningen ska få invånarna att känna stolthet över kommunen, men också en stärkt samhörighet. Hon tror även att deltagandet kan ha effekt utanför kommunen genom exempelvis ökad turism som också skapar jobb. Flera oppositionspartier är dock starkt kritiska.

”Folkpartiet vill rikta skarp kritik mot att det i samband med delårsrapporten läggs förslag på beslut till ökade kostnader som redan har betalts”, skriver Folkpartiet i ett yttrande.

Både Moderaterna och Tullinge- partiet kräver en utvärdering av deltagandet, men enligt Richard Wahlund som är professor på Handelshögskolan är effekterna av ett deltagande svårbedömda.

– Att synas i positiva sammanhang kan smitta av sig på kommunens varumärke, men då måste det tydligt framgå att det är Botkyrka kommun det handlar om, säger han.

Enligt Wahlunds resonemang är sannolikheten för att kommunens deltagande skapar samhörighet bland invånarna större än andra förhoppningar. Att det skulle bidra till effekter utanför kommunen är beroende av många andra faktorer, säger han.

Andra kommuner som är med i Körslaget, däribland Halmstad, tecknade inget avtal med Meter.

– Men det finns ju inget juridiskt som hindrar oss från att tala om Körslaget och att skriva om det på vår hemsida, säger Anne Johansson på det kommunala bolag i Halmstad som sköter kommunens marknadsföring.