Haninge HBTQ-certifierar biblioteken

Kulturrådet stöttar Haninges bibliotek med 600 000 kronor genom bidraget Stärkta bibliotek. Haninge kommun vill bland annat använda pengarna till att HBTQ-utbilda personalen.

  • Publicerad 06:00, 17 jun 2018

Haninge var en av 198 kommuner som sökte biblioteksbidraget – och får nu alltså 600 000 kronor.

– I vår ansökan har vi angivit att vi vill använda pengarna till att HBTQ-certifiera biblioteken, vilket främst innebär att medarbetarna genomgår en kompetensutvecklingsinsats vilket så småningom leder till en certifiering. Vi vill också använda pengarna till VR-teknik (virtual reality) riktat till äldre och funktionsnedsatta, säger Maria Lindeberg, kultur- och fritidschef i Haninge.

Totalt är det 26,7 miljoner kronor som biblioteken i Stockholm får dela på.

Stort intresse

Enligt Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell visar ansökningarna att det finns ett stort intresse och en stark vilja till utveckling hos de svenska biblioteken.

– Genom Stärkta bibliotek får människor runtom i hela landet bättre tillgång till kultur och bildning. Det är positivt inte minst för demokratin eftersom biblioteken är viktiga mötesplatser i ett demokratiskt samhälle, säger Kulturrådets generaldirektör Staffan Forssell.

Staffan Forssell, generaldirektör på Kulturrådet, menar att biblioteken är viktiga mötesplatser i samhället.

Grannkommuner fick mer

Jämfört med grannkommunerna Huddinge och Botkyrka fick dock Haninge betydligt mindre bidrag.

Huddinge fick 2,5 miljoner kronor, Botkyrka 1,5 miljoner kronor.

Haninge sökte bidrag på 1 077 000 kronor.

– Vi sökte mer men fick just 600 000 kronor och beloppet har ingen motivering. Såväl Botkyrka som Huddinge sökte också mer pengar än de blev beviljade, säger kultur- och fritidschefen i Haninge, Maria Lindeberg.

Många kommuner har sökt stöd för insatser kring uppsökande verksamhet för att nå fler besökare, till exempel genom pop up-bibliotek och biblioteksbussar.

Möbler och utrustning

Inköp av möbler och utrustning för att anpassa lokaler till nya målgrupper och barnfamiljer, men även integrationsprojekt, digitala verktyg och digital kompetens har är också sådant som kommuner vill göra med pengarna.