Gångbro över å försenad

  • Publicerad 00:00, 5 aug 2014

VENDELSÖ Inom arbetet med att rusta upp Sågenparken bygger kommunen gångpassager över ån. Men koordineringen av fjärrvärme-, el- och teleledningar har gjort att ett gångbrobygge försenats.

– Den skulle vara färdigställd nu, men flera parter är inblandade och det har tagit tid. Ambitionen är att avsluta bron under året, säger tillförordnad stadsbyggnadschef Mathias Rantanen.