Attundaland hade på 1000-talet en egen krigsorganisation. Foto: Åsa Sommarström

Förfäderna stred för Attundaland

På 1000-talet var de flesta bönder, men fick ibland rycka in för att försvara landet. På tingen trätte män om gårdsgränser. En stor del av det som idag är Upplands Väsby tillhörde på den tiden Attundaland – ett namn som lever kvar än idag.

  • Publicerad 17:50, 28 nov 2017

För länge sedan, under vikingatiden och tidig medeltid, var södra Uppland betydligt mer glesbefolkat än idag. De flesta människor bodde på gårdar där de levde av jordbruk och fiske.

Djupa vikar skar igenom landskapet och uppe på åsarna låg storgårdar med odlingar utmed sluttningarna. Att kunna ta sig fram till sjöss var viktigt, men här fanns också många vägar, ofta kantade av runstenar för att hedra framstående människor i bygden.

Det gamla Attundaland är rikt på fornlämningar. Många av runstenarna restes runt 1000-talet. Den här stenen står vid Löwenströmska sjukhuset, i anslutning till den nu försvunna Hammarby by. Släkten som omnämns tros ha bott på gården. ”Djärv och Andsvar och Fullunge läto resa stenen efter Gerbjörn, sin fader. Gud och guds moder hjälpe hans ande och själ.” Foto Åsa Sommarström

Då fanns inget som hette Upplands Väsby kommun. Stora delar av det område vi idag kallar Norrort hette Attundaland.

– Det är en gammal indelning som går tillbaka till järnåldern. Hur gammal den egentligen är vet vi inte, det är mycket omdiskuterat, säger medeltidshistorikern Sigurd Rahmqvist som bland annat verkat vid Riksantikvarieämbetet och var huvudredaktör för uppslagsverket Det medeltida Sverige.

Namnet är fortfarande känt av många, kanske genom Attunda tingsrätt, brandkåren Attunda eller hemvärnets Attundalandsbataljonen. Namnet har ingen praktisk betydelse idag – men på den tidiga medeltiden var det ett eget land med egna lagar och en försvarsorganisation.

Den här stenen står vid Jakobsbergs folkhögskola i Järfälla. Den sprängdes på 1880-talet till byggnadssten men när man upptäckte runorna lagades den. ”Gunvor och Kättelfrid läto resa stenen. Holmsten och Holme reste stenen efter Frösten.” Foto Åsa Sommarström

– De har återupplivat det här namnet i modern tid, men man kan inte koppla bort Attunda från land som till exempel Attunda tingsrätt. Det är språkligt alldeles fel, säger Sigurd Rahmqvist.

Hemvärnsbataljonen bevarar det gamla namnet

Attundaland bestod av åtta hundare, senare kallade härader, och från dessa områden skulle människor mobiliseras i fall det blev krig. Det finns teorier om att varje sådant område skulle kunna ställa upp med hundra man, men det är mycket osäkert.

– Om det kom fientligt folk från andra sidan Östersjön då måste man ställa upp och försvara landet, säger Sigurd Rahmqvist.

Förutom försvarsorganisationen var Attundaland också en lagsaga – ett rättsligt självständigt område med egna lagar och en egen lagman.

Lagmannen var tvungen att lära sig alla lagar utantill – för ingenting skrevs ned förrän på slutet av 1200-talet. Lagarna utformades ofta på rim eller med allitterationer för att vara lättare att komma ihåg.

Denna sten vid Sollentuna kyrka var tidigare inmurad i kyrkan. Det var vanligt på 1000-talet att runstenar användes som byggnadsmaterial när de första kyrkorna byggdes i Sverige. ”Fullunge och Gunnar läto resa denna sten efter Gerröd, (sin) fader. Gud hjälpe hans ande.” Foto Åsa Sommarström

Rättsfallen handlade ofta om gränser mellan gårdar och ägor och försäljning av mark.

– Nu bråkar de om gränsen mellan de här två byarna, hur ska man då göra. Då skulle man se hur det varit tidigare och tog fram vittnen – gamla män som kommer ihåg och utifrån det fastställer hur det ska vara, säger Sigurd Rahmqvist.

1296 är ett viktigt år i Attundalands historia – för då förlorar området nämligen sin rättsliga självständighet. För första gången sätts lagarna på pränt i den nya Upplandslagen som ska gälla alla de tre Uppländska folklanden Attundaland, Fjärdundraland och Tiundaland. Samtidigt förlorar folklanden sin betydelse.

– Då tar man bort sådant som inte stämmer mellan de olika folklanden, gamla sedvänjor som finns kvar, så att de ska bli gemensamt för hela Uppland, säger Sigurd Rahmqvist.

Utdrag ur Upplandslagen. Denna utgåva skrevs av Schlyter i mitten på 1300-talet.

Fakta

Så kunde man heta i Attundaland

Namnen kommer från runstenar i Upplands-Bro.

Män:

Halvdan

Ingvar

Hård

Fot

Assur

Ofeg

Fröbjörn

Folke

Orm

Kvinnor:

Ingerun

Åsgärd

Sigrid

Ginnlög

Ingrid

Åsgärd

Una

Gunnhild

Sygröd

Källa: Runstenar i Upplands-Bro av Lars G Holmblad
Visa merVisa mindre

Kommunen förbereder utförsäljning av gruppbostäder

Tjänsteskrivelse avslöjar plan – politiker belagda med sekretess. Kommunen förbereder att sälja ut fem av sina tio gruppbostäder. Det här kan Mitt i avslöja efter att ha tagit del av en tjänsteskrivelse som kommer presenteras för socialnämndens ledamöter under...onsdag 22/9 18:06

SD tar mandat i Kungsängen

Så gick valet till kyrkofullmäktige. Kyrkovalet är över. Sverigedemokraterna fick tre mandat då de ställde upp första gången i Kungsängen-Västra Ryds församling.måndag 20/9 17:51