Överklagas. Banorna som byggdes utan bygglov på spontanidrottsytan i Nacka strand slipper straffavgift och får dessutom bygglov för att anlägga en hall. Grannarna överklagar. Foto: Stefan Källstigen

Padelbanor utan bygglov överklagas

Padelbanorna i Nacka strand behöver inte bygglov och straffavgiften på 221 600 kronor slopas. Alliansen kör över bygglovschefen och godkänner samtidigt att banorna görs om till en hall. Men grannarna överklagar.

  • Publicerad 13:22, 9 jun 2021

Vi kan inte natta barnen

Den 5 maj förra året ringde en anonym person Nacka kommuns bygglovsenhet. Någon höll på ”att gjuta någon form av bottenplatta” på den inhägnade grusplanen för spontanfotboll.

Senare samma månad hade bollplanen förvandlats till padelbanor utan att bygglov hade sökts.

– I normalfall är padelhallar bygglovspliktiga, sa Nackas bygglovschef Maria Melcher till Mitt i då.

”Får ta konsekvenserna”

PEFAB som byggde betonade att bollplanen också hade varit inhängnad och att padelbanor med glasväggar inte var en väsentlig förändring.

– Om det visar sig att jag feltolkat reglerna får jag ta konsekvenserna, sa vd:n Peter Eriksson.

På grannarnas balkonger uppmättes bullernivåer på 51 decibel, marginellt högre än Naturvårdsverket riktlinjer för industrier dagtid och sex decibel högre än vad som är tillåtet på kvällar och helger.

– Vi vaknar till padel och somnar till padel. Vi kan inte natta barnen och måste hålla fönstren stängda även när det är 30 grader. Det är ohållbart, sa grannen Nicklas Norin.

Maria Melcher tycker att förvandlingen från spontanidrottsyta till tre kommersiellt drivna padelbanor med betongplattor och glasväggar kräver bygglov och att PEFAB ska betala en byggsanktionsavgift på 221 600 kronor.

Bygglov behövs inte

Men på miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte den 17 februari skrotades förslaget. Alliansens politiker anser inte att glasväggarna ”på grund av sin genomsinktlighet” går att jämföra med plank och därför behövs inte bygglov. Alliansen tycker också att banornas påverkan på omgivningen är begränsad eftersom Nacka strand redan är en offentlig välbesökt plats med tillfartsparkeringar, folkliv, foodtrucks och uteserveringar.

Samtidigt godkände politikerna ett tillfälligt bygglov fram till den 31 december 2025 för att göra om padelbanorna till en 13,5 meter hög och 837 kvadratmeter stor hall genom att använda en presenning som tak.

”Hallen får antas innebära en dämpande effekt på bullret från verksamheten och dessutom kan hallen förses invändigt med bullerdämpande åtgärder om det skulle krävas”, skriver nämnden.

Överklagar

Nu har grannarna i bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 har överklagat båda besluten till länsstyrelsen.

”Vi ifrågasätter huruvida en PVC-duk över padelbanorna kan minska bullerstörningarna. Vi är även tvivlande till att denna duk kommer ligga på även under sommarhalvåret”, skriver de.

Detta har hänt

I maj 2020 öppnade PEFAB tre padelbanor som byggts utan bygglov på grusplanen för spontanidrott i Nacka strand.

Grannarna protesterar mot bullret som på balkongerna överskrider Naturvårdsverkets riktvärden för industrier.

Den 17 februari kör Alliansen över bygglovschefen. Bygglov behövs inte för banorna anser politikerna som också ger bygglov för en hall på samma yta.

Den 8 mars överklagar Bostadsrättsföreningen Gustafshög 1 båda besluten till länsstyrelsen.

Visa merVisa mindre

Kortade öppettider

07.00-21.00 var öppetiderna när de tre padelbanorna öppnade i maj 2020.

Grannarnas protester mot bullret kortade öppetiderna till: 08.00-20.00 på vardagar och 10.00-18.00 på helger.