Fotbollsmiljoner ska ge kyrkan glans

Boo församling har 20 miljoner skäl att jubla över att Nacka kommun vill arrendera kyrkans mark i Ramsmora. Pengarna behövs till renoveringen av Boo kyrka som fyller 100 år 2023.

  • Publicerad 11:00, 8 apr 2021

Skötseln av marken får inte dränera församlingen

Trots protester från miljöorganisationer och oppositionspartier röstade Alliansen och Sverigedemokraterna förra måndagen för att Nacka kommun ska arrendera mark av kyrkan i Ramsmora.

26 000 kvadrat ängsmark ska förvandlas till två elvaspelarplaner med konstgräs. Möjligheten finns att arrendera ytterligare 4 000 kvadrat för att göra en sjuspelarplan.

Byter all el och vvs

Beskedet välkomnas av Boo församling som behöver pengar för den stundande renoveringen av Boo kyrka.

– Det är fukt i grunden, rör har börjat läcka, vi behöver byta alla radiatorerna och hiss behöver installeras. Vi behöver byta all el och vvs. Ska den hålla i 100 år till behöver den åtgärdas ordentligt och då fungerar det inte att ha mark som inte renderar något slags plus, säger kyrkoherden Henrik Roos.

Nobbade bostadsbolag

Den 29 augusti stängs kyrkan helt för renovering. Målet är att öppna lagom till 100-årsjubileet den 29 juli 2023.

Kostnaden beräknas till 75 miljoner kronor. En femtedel hoppas församlingen få via kyrkoantikvariska ersättning av Stockholms stift. Resten måste man ordna själv.

– Vi har sagt nej till två byggbolag som har velat köpa hela Ramsmoramarken på 900 000 kvadrat för att kunna bygga bostäder. Då hade kyrkbygget varit löst. Men det kändes inte rätt – det skulle ha exploaterats utom kontroll, säger Henrik Roos.

Kontraktet med kommunen sträcker sig över 25 år och ger kyrkan mellan 18,2 och 21 miljoner kronor. Dessutom tillkommer årliga höjningar av arrendet i nivå med konsumentprisindex.

”Inte dränera församlingen”

Han betonar att kyrkan var tvungen att ”hitta en ekonomiskt ansvarig modell” att sköta naturområdet på.

– Skötseln av marken får inte dränera församlingen. Skogen kostar att underhålla. Blir det stormar måste vi röja. I dag går det ungefär plus minus noll med de arrendena vi har. Nu arrenderar vi ut en del långsiktigt för att kunna behålla helheten som ett naturområde.

Hur mycket mer ger arrendet från kommunen?

– Väsentligt mycket mer.

Kontrakt i 25 år

Nacka kommuns arrendeavtal för att bygga nya fotbollsplaner:

Ramsmora, två elvaspelarplaner och eventuellt en sjuspelarlplan, Boo Församling, 26 000–30 000 kvadratmeter: 18,2-21 miljoner kronor. Godkändes av kommunstyrelsen den 29 mars 2021.

Källtorp, två elvaspelarplaner, Erstaviks fideikommiss, 28 000 kvadratmeter, 19,6 miljoner kronor. Godkändes av kommunstyrelsen den 31 augusti.

Dessutom tillkommer en årlig avgiftshöjningen som stegras i sama takt som konsumentprisindex.

Arrendeavtalen gäller i 25 år och endast om bygglov godkänns.

Visa merVisa mindre