Uppgiven. ”Sorgligt att det ska se ut så här i Sverige i dag”, säger Kerstin Eklöf, ordförande i kvinnojouren Nacka Värmdö, om det ökade våldet mot kvinnor under pandemin. Foto: Pekka Pääkkö

Fler kvinnor i Nacka misshandlas under pandemin

Fler kvinnor i Nacka misshandlas av sina män. Och fler barn utsätts för eller tvingas bevittna våld. Både kvinnojouren och socialtjänsten bedömer att flera familjer har fått en mer pressad situation under pandemin.

  • Publicerad 05:00, 14 maj 2021

Det behövs vanliga trevliga män som engagerar sig också

Den 16 april hittades en ung kvinna död i Älta. I bostaden fanns också hennes barn, fysiskt oskatt.

Polisen misstänker att kvinnan har mördats av en man som haft en relation med henne. Mannen nekar till brott.

Fallet är ett av fem på drygt två veckor, från 1 till 17 april, där kvinnor i Sverige misstänks ha mördats av män de har haft en relation med.

– Jag kan bara tycka att det är oerhört tragiskt och sorgligt att det ska se ut så här i Sverige i dag. Det är ett problem som har funnits så oerhört länge och vi är många som har varit engagerade för att komma åt det, säger Kerstin Eklöf, ordförande i Kvinnojouren Nacka Värmdö.

”Väldigt allvarligt”

Men till de mörka dagarna i april 2021 kan fler läggas. Socialtjänsten i Nacka har haft en kraftig ökning av ärenden som rör våld i nära relationer. Så har det sett ut sedan maj förra året och det pågår fortfarande.

– Vi ser väldigt allvarligt på situationen, säger Caroline Andreasson, enhetschef för barn- och familjeenheten i Nacka kommun.

Även orosanmälningarna om barn som far illa ökar.

– De kan ha utsatts för våld eller bevittnat våld i familjen, säger Caroline Andreasson.

Hon ser flera möjliga anledningar till utvecklingen.

– I pandemin är det fler som vistas i hemmiljön. De kanske inte kan gå till sin arbetsplats samtidigt som barn hålls hemma i högre utsträckning om de är förkylda eller skolor är tillfälligt stängda. Det gör att familjesituationen blir mer pressad, säger Caroline Andreasson.

Fick anställa fler

Än så länge har Nackas socialtjänst inte anställt fler för att möta det ökande antalet kvinnor som har utsatts för våld.

– Vi hanterar situationen som den är nu men vi behöver naturligtvis följa utvecklingen och se om det fortsätter öka, säger Caroline Andreasson.

Före pandemin hade Kvinnojouren Nacka Värmdö en heltidsanställd som tillsammans med konsulter tog emot våldsutsatta kvinnor.

– Nu har vi tre anställda och konsulthjälp, säger Kerstin Eklöf.

Hon tror att pandemin har bidragit till situationen.

– Det kan bli psykiskt jobbigt att vara hemma hela tiden och kanske vill man bryta upp. Man kanske går varandra på nerverna och det blommar ut i hot, våld eller trakasseriet.

Vad krävs för att trenden ska vända?

– Att män slutar med sin aggressivitet. Att man inte låter sin aggressivitet blomma ut. Det finns ju mycket kvinnor som har jobbat med den här problematiken. Men det behövs vanliga trevliga män som engagerar sig också. De flesta män är ju trevliga.

Så mycket har våldet ökat

2020 anmäldes 945 brott i nära relation i Nacka – en ökning med 286 fall eller 43 procent från året innan.

Våldsutsatta kvinnor i Nacka som söker hjälp hos kvinnojouren har ökat med 50 procent. I nuläget får omkring 60 kvinnor hjälp jämfört med 40 vid samma tidpunkt förra året.

Anmälningar om våld i nära relationer till socialtjänsten i Nacka ökade med 26 procent, från 138 (2019) till 174 (2020).

Barn som far illa i Nacka ökade med 15 procent, från 3459 (2019) anmälningar till 3963 (2020).

Visa merVisa mindre

Nackamodellen

I Nackas närpolisområde finns 15 personer som har kontaktförbud. Domstol har förbjudit dem att kontakta en eller flera personer eftersom det finns risk att de utsätter skyddspersonerna för brott.

Nackapolisen har utvecklat en metod som kallas Nackamodellen där poliser regelbundet ronderar vid skyddspersonernas adresser.

Syftet är att öka tryggheten för skyddspersonerna. Enligt polisen har ronderingen ”också en tydlig brottsförebyggande effekt”.

Fler andra kommuner i länet använder Nackamodellen.

Visa merVisa mindre