Kritiska. Grannar rasar mot planera på en stor förskola i Dalénum. Jonas Dalén, Johan Conradsson med Lykke på axlarna, Amelie Blomberg, Gunilla Eriksson Sara Sommerfeld och Jonas Sommerfeld Unger är några av de som överklagat till länsstyrelsen. Foto: Pekka Pääkkö

Rasar mot förskola på trång tomt

Det saknas en förskola i bostadsområdet Dalénum men den planerade får en rejäl tumme ner av grannarna. – Fruktansvärt att politikerna prioriterar ekonomin framför friyta och säkerhet, säger Sara Sommerfeld.

  • Publicerad 06:15, 13 sep 2021

De som vann visade ett vackert hus och en kvalitativ verksamhet.

Ogräset vajar högt på tomten Geodimetern 4 som ligger mellan äldreboendet Villa Agadir, ett bostadshus och Skärsätra hamnväg.

2023 kommer en 14 meter hög förskolebyggnad för nästan 100 barn att ligga här enligt Lidingö stads planer. Byggnaden ska även ha en takterass.

Men många som bor i området är inte imponerade av planerna. Trots att de vill ha en förskola.

– Vi småbarnsfamiljer som bor i närområdet borde vara målgrupp. Men när vi inte känner att det blir attraktivt och tryggt är det inte optimalt. Jag skulle jättegärna ha en förskola runt knuten, om det var för 30, 40 barn. Men för hundra – absolut inte, säger Amelie Blomberg.

Hon är en av de runt 30 närboende som har överklagat stadens bygglov till länsstyrelsen.

Hennes kritik sammanfattar det som grannarna tycker; för många barn ska klämmas in på en för liten yta. Trafikkaos hotar när hundra barn ska hämtas och lämnas på den lilla p-platsen som förskolan delar med varutransporter och närmsta grannen äldreboendet Villa Agadir. Dessutom kommer den stora byggnaden att hamna alldeles för nära äldreboendet.

– Jag är 92 år. Och jag får ett rum där får jag titta ut på en gavel, säger Sigvard Sköld.

”Hälsans ö”

Han och Amelie Blomberg är två av de 16 vuxna, två barn och en hund som kommer när Mitt i tror sig ha stämt träff med ett par grannar på förskoletomten.

Sara Sommerfeld, en av dem som har överklagat, har ägnat stora delar av sommaren till att sätta sig in
i planerna och kommunicera med stadens politiker. Hon är kritisk till att man – som hon ser på saken – låter ekonomiska hänsyn gå före kvalitet.

– Det är en fängelsehåla de bygger, säger hon.

Boverket rekommenderar en friyta på 40 kvadratmeter per barn på en förskola. På förskolan i Dalénum kommer barnen att ha 16 kvadratmeter, enligt staden. Men bara åtta om man räknar bort takterassen.

– Enligt Boverkets regler får man inte räkna in terassen
i friyta, säger Sara Sommerfeld.

Whiteboard. En av grannarna tar med sig en whiteboard till träffen för att reda ut och stapla upp argument. Foto: Pekka Pääkkö

Inget gehör. Jonas Dalén begärde ett samråd om planerna men fick inget svar. Johan Konradsson med Lykke på axlarna, Amelie Blomberg och Gunilla Eriksson är också kritiska. Foto: Pekka Pääkkö

Hon tycker att argumentet om att ekonomin måste gå ihop är svagt.

– Det är fruktansvärt att politikerna prioriterar ekonomin framför barnens friyta och säkerhet.

Hon varnar för kaos vid hämtning och lämning.

– Fem parkeringsplatser är tänkta att täcka lämning och hämtning av hundra barn, personalparkering, matleveranser och sophämtning. Detta på en yta som också ska inrymma trafik från besökare och personal till Villa Agadir. På samma plats ska barnvagnar och cyklister ta sig in till förskolans enda entré. Fullständigt ohållbart. Jag vill veta hur politikerna har tänkt att lösa säkerheten innan skadan är skedd.

Staden har sagt att man kommer att hålla ett öga på trafiksituationen och åtgärda eventuella problem när förskolan är byggd.

– I första hand tar vi till mjuka metoder, kampanjer som lyfter fram fördelar med att gå eller cykla, säger Ellinor Wik, trafikplanerare vid Lidingö stad.

Man kan också ha personalparkering i parkeringshuset vid AGA station och tillåta kortare parkering på Radiovägen för att få ökad rotation, menar hon.

– Dalénum är ett område med stadsbebyggelse. Parkeringen följer också det mönstret.

Att förskolan byggs efter mer innerstadslika förutsättningar medger också Per Uppman, vd för Kunskapsförskolan som ska driva verksamheten.

– I innerstan finns förskolor utan gård. Då går man till grönytor. Det här med friytor är rekommendationer. Om vi anser att vi kan ha en bra verksamhet räcker det. Vi ser inga problem med den här gården.

Färre barn i färsk prognos över öns befolkning

Staden räknar med 500 färre förskolebarn på Lidingö i sin nya befolkningsprognos jämfört med den som gjordes för fyra år sedan. Ändå behövs nya förskoleplatser – på vissa håll.

Man vill ha platser där vårdnadshavare bor, det skulle underlätta för dem

Lidingö stad vill utöka antalet förskoleplatser. Men samtidigt räknar en ny befolkningsprognos med färre barn på ön. 2022 ska det enligt den befolkningsprognos som färdigställdes i våras finnas drygt 2 600 barn mellan ett och fem år på Lidingö.

I den förra prognosen från 2017 räknade man med 3 100 barn i de åldrarna.

– Prognosen har skrivits ner. Det beror på att det byggs mindre, säger Per-Olof Cronqvist, lokalstrateg vid lärande-och kulturförvaltningen på Lidingö stad.

Ändå talas om ett stort behov av nya förskoleplatser på ön. Just nu är det ingen brist på förskoleplatser. Alla som vill ha en plats får det inom garantitiden tre månader. Men det är inte säkert att man får en plats där man vill.

Hela Lidingö är ett upptagningsområde. På vissa platser, centralt och nära kollektivtrafik som på förskolorna i Torsvik och Hersby tar platserna slut snabbt medan det är lättare att få plats långt ut, som
i Rudboda.

Ett barnrikt område som helt saknar förskoleplatser är Dalénum.

– 120 till 130 barn i förskoleåldern bor där och det finns ingen förskola. Det innebär att de i dag måste åka utanför Dalénum. Man vill ha platser där vårdnadshavare bor, det skulle underlätta för dem, säger Per-Olof Cronqvist.

Amelie Tarschys Ingre, (L) ordförande för utbildningsförvaltningen, säger även hon att det behövs fler förskoleplatser och att de delvis behöver omfördelas på ön.

– Vi uppfyller kraven i dag men för att fortsätta göra det behöver vi bygga mer. Vi har inga jättemarginaler. Vi ska ha förskola med kvalitet, har man lite luft i systemet blir det lättare att till exempel ha små barngrupper, säger hon.

Förskola. Sara Sommerfeldt och andra boende klagar på förskoleplaner, finns ingen plats för bygget vid Dalénum Foto: Pekka Pääkkö

Vackert hus

Han bekräftar också att det behövs upp emot hundra barn för att få ekonmin att gå ihop.

– Vi ska ha 96 barn här. Att bygga och driva en förskola för 30-40 barn blir för dyrt. 96 är inte stort, det är normalt nu förtiden. 144-200 är en vanlig storlek på kommunala nybyggda förskolor.

Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande har ansvarat för att utse vinnaren i markanvisningstävlingen som avgjorde vem som skulle få bygga förskolan.

– De som vann visade ett vackert hus och en kvalitativ verksamhet, säger han.

Efter en promenad runt tomten med kritiska grannar har han begärt en ny genomgång av trafiksituationen. Men han vill inte backa eller stoppa bygget.

– Det behövs ungefär hundra förskoleplatser i Dalénum. Om det blir avslag har vi problem. Men det är viktigt att det prövas korrekt.

Klassisk. Staden ville ha en byggnad i klassisk stil. Något som det vinnande bidraget ska ha. Foto: Hallskär AB

Nio bidrag kom in

Tomten Geodimetern 4 i Dalénum är detaljplanelagd för att hysa en förskola.

Lidingö stad utlyste en markanvisningstävling där olika entreprenörer fick täva om rätten att bygga och driva förskola där. Nio bidrag kom in.

Företaget Hallskär som samarbetar med Kunskapsförskolan vann.

Grannarna som nu protesterar mot bygglovet som godkänts på platsen anser att bygglovet på fler punkter bryter mot förutsättningarna i detaljplanen.

Om det är så ska länssyrelsen avgöra.

Källa: Lidingö stad

Visa merVisa mindre

Så många barn bor på Lidingö i framtiden

2022

0 år: 442

1-5 år: 2 603

6 år: 649

7-15 år: 6 057


2030

0 år: 517

1-5 år: 2 836

6 år: 603

7-15 år: 5 990

Visa merVisa mindre