You’ll never walk alone, Ingvar

Därför var Smedlund en beundransvärd kommunikativ politisk ledare.

  • Publicerad 17:14, 2 apr 2021

Det här är en krönika på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

Då gjorde vi något unikt. Vi visste det skulle bli ett jävla liv.

Jag skriver den här krönikan medan jag lyssnar på kommunstyrelsens sammanträde. Smedlund avslutar mötet med att berätta att han lämnar posten som kommunens högst ansvarige politiker.  

Någon annan får värdera hans politiska gärning. Men jag kan konstatera att det varit roligt, lärorikt och utmanande att samarbeta med Ingvar.  

Från dag ett har hans mantra varit transparens och proaktivitet. Inget gör en kommunikationsstrateg gladare än just de orden. Det går heller inte att underskatta signalvärdet av att kommunens starke man vill leva upp till de värdeorden. På riktigt.

Det bästa exemplet är inför beslut om budget 2020. Då gjorde vi något unikt. Vi visste det skulle bli ett jävla liv. Långt innan beslut i kommunfullmäktige ville Ingvar gå ut och berätta att det väntar tuffa tider och att tuffa ekonomiska prioriteringar var ett måste.

Vi satte ihop en plan för en proaktiv och transparant kommunikation inför de politiska besluten. Ingvar ville stå rakryggad inför de tuffa beslut som väntade. Och ge invånarna en chans att sätta sig in i förslagen och få möjlighet att tycka till INNAN beslut. Det var ett rakryggat och ärligt sätt att kommunicera från den politiska ledningen och vi från kommunikationsavdelningen tyckte det var positivt, framförallt utifrån ett demokratiskt perspektiv. 

Och jävlar vad det tycktes till. Det var protestlistor från arga pensionärer i SVT, föreningar som höjde rösterna och insändarsidorna fylldes till bredden av både invånare och politiker.

Tack Ingvar för ditt synsätt om att vi ska vara ärliga, öppna och tidiga när vi kommunicerar från kommunen. Jag har sett effekterna av att du drivit den linjen så tydligt. Vi är nu bättre på att kommunicera den politiska helheten. Från förslag till beslut.

Det är rimlig demokratisk kommunikation på riktigt. Långt från den diskussion vi nu ser på sociala medier då vissa i ett högt tonläge och hög svansföring hävdar ett demokratiskt förfall i och med stängda delar på kommunstyrelsen. Det är inget annat än, som någon person sa i en av trådarna, en storm i ett vattenglas.

Nu vänder vi inte bara blad utan en hel bok. Välkommen till förarsätet Peter Book. Nu får du lämna Gamla Uppsala buss och växla upp till att styra kommunen.

Jag ser fram mot att skriva nya kapitel utifrån ett kommunikationsperspektiv.   

Framåt Enköping!   

Läs också: Book efterträder Smedlund.

Något mer än cykelparkering

Krönika KRÖNIKA. En tung bransch som väntar på besked ”Miljöbovarna som rullar bort”. Det var rubriken till den här krönikan för två veckor sedan som berättade om Volvo Lastvagnars tro på vätgas, omvandlad till el, istället för diesel. Rätt väg lyder...söndag 16/5 16:57