Skylten skriker – håll dig undan

Dygnet runt, timma efter timma, dundrar transporter lastade med farligt gods förbi Enköping och Bålsta. Det knepiga är att vare sig räddningstjänst, eller polis, informeras när de riktigt riskfyllda lasterna rullar på E18.

  • Publicerad 01:15, 9 jul 2022

Det här är en krönika på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

Transporterna måste fram. Åtskilliga på järnväg eller till sjöss, men de flesta­ på det allmänna vägnätet. På E18 inte minst flygbränsle…

Du har passerat dem många gånger: Tankbilar och långtradare med skyltar på bakvagnen. Den ena en färgad kvadrat­ stående på spetsen. Den andra en fyrkantig skylt med två rader siffror.

Du har inte haft någon anledning att fundera­ över vad det är frågan om. Vilket
i normalfallet är alldeles utmärkt.

Varje dag passerar 4 400 tunga fordon
på E18 mellan Enköping och Bålsta. Tre
i minuten­. Hur många av dem som är märkta med den typen av varningsskyltar är okänt.

Räddningstjänsten i Enköping-Håbo känner inte till antalet. Inte heller den lokala polisen.

De får inte heller veta när de farligaste transporterna går genom regionen – trots att föraren inte ens får välja annan väg om det är stopp längre fram och bara får stanna för rast på bestämda platser.

Jag talar om ADR, den europeiska beteckningen Agreement Concerning Carriage of Dangerous Goods by Road. Kort sagt, farligt gods.

Tankarna, eller behållarna, kan innehålla giftiga ämnen av mest skiftande slag; hög­potent drivmedel, gaser eller giftiga kemikalier­ – som fenol.

Det sistnämnda aktuellt vid det utdragna olycksförloppet nära Frösvi rastplats, strax utanför Enköping, i december.

Den insatsen innebar stora kostnader för samhället i form av förstörd utrustning och ersättning till insatsstyrkans drygt 100 inblandade personer.

Transporterna måste fram. Inget tu tal om saken. Åtskilliga går på järnväg eller till sjöss, men de flesta på det allmänna vägnätet. På E18 inte minst flygbränsle till Hässlö, hitom Västerås, eller till flygplatserna i Örebro och Karlstad.

Om en ADR-transport havererar blir det Räddningstjänstens uppgift att begränsa skadan både för människor och miljö.

Men, och det här är en del av problemet, de detaljerade bestämmelserna runt ”Farliga transporter” ger ändå ingen möjlighet för vare för brandmän eller poliser att höja sin beredskap. Inte ens när det gäller de allra mest riskabla lasterna. Om larmet kommer, så kommer det.

Räddningstjänsten i Enköping-Håbo har sex omgångar knallgula kemdräkter. Övertrycket i dräkten hindrar att något tränger genom det gummerade ytskiktet. Rökdykarmasken säkrar andningen via luftbehållare på ryggen.

Dessbättre händer det sällan att utrustningen kommer till användning.

Jag har forskat en hel del runt ADR och stött på rätt mycket knepigheter. Man tror ju att allt är så reglerat i Sverige, och så är definitivt fallet också när det gäller farliga transporter. Men överraskande mycket ansvar ligger på transportören, alltså åkeriet.

Övervakande myndighet är pappers­organisationen MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Underligt nog inte Trafikverket, eller Transportstyrelsen, som mer dagligen jobbar med trafikfrågor. Alltså också i verkligheten.

Timme efter timme dundrar de farliga transporterna fram. Om du ser en olycka med ett sådant fordon inblandat – ring 112 och, om du kan utan risk för dig själv, uppge vilka siffror som står på skylten. De berättar om lastens innehåll. Håll dig sedan undan.

Mer kan du inte göra. Och ska inte heller.

Överraskad smitare

”Tack Conny. Förvåningen blev enorm när jag ringde till den som backat på min moppebil på Coop-parkeringen. Din lapp på rutan gav mig 2 000 för en spräckt skärm”. Sign Angelica.

För fort mot korsning

Vanligaste kuggningsorsaken för privatister, fyra av tio, som kör upp med automatväxel, är att det går för fort fram mot en korsning. Två missar att högerregeln inte gäller vid cirkulationsplats.

Blockerade ambulans

Såg med egna ögon hur en bilist vägrade att gå åt sidan för en ambulans med blåljus och siren på den smala delen av en 2+1 väg. Inga problem för oss fyra andra att släppa fram ambulansen.