Fråga: Min pappa har gått bort och kvar finns jag, min syster och hans fru. Hur går vi till väga nu?

Svar: Den juridiska person som har trätt in för er pappa när han avled benämns dödsbo. Du, din syster och din pappas efterlevande maka är samtliga delaktiga i dödsboet och ni samtliga benämns såsom dödsbodelägare. En bouppteckning ska upprättas och skickas in till Skatteverket inom fyra månader från din pappas frånfälle. En boupp-teckning är en sammanställning av den avlidnes tillgångar och skulder, juridiska handlingar. Är man gift ska en bouppteckning även inkludera den efterlevande makans tillgångar och skulder. Ni ska hålla ett gemensamt möte där man går igenom boupp-teckningen innan den skickas in till Skatteverket. När bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket kan ni påbörja avveckling och fördelning av arv. Det innebär som oftast att man säljer fastigheter, aktier osv.

Bodelning

I och med att din pappa var gift föregås en reglering av arv av en bodelning mellan dödsboet och den efterlevande makan. I princip allt man äger ingår i en eventuell bodelning, men det finns undantag. Vid en bodelning värderar man de tillgångar man har och gör avdrag för eventuella skulder och summerar. Detta genom-förs för båda makarna. Därefter delar man den totala summan mellan makarna och syftet är att makarna ska erhålla lika mycket i värde. Vem som ska erhålla vad i faktiska fysiska objekt vid en bodelning är som oftast föremål för diskussion.

Arvasavtal

För att återgå till er personliga situation innebär det att ni samtliga ska komma överens om en bodelning, vilket ska bekräftas genom ett skriftligt bodelningsavtal. Ofta kombineras ett bodelningsavtal med ett så kallat arvsavtal. Om ni är nöjda med bodelningen kan ett arvsavtal påbörjas. Ett arvsavtal är det avtal mellan dödsbodelägare som bekräftar överenskommelser liksom fördelningar. Exempelvis kanske du vill behålla dödsboets fastighet och din syster vill behålla en bil. Det står er fritt att frångå lagstiftningen och göra egna överenskommelser om värden, arvsandelar osv.

Många men viktiga avtal

Nu kanske du undrar om man verkligen behöver alla dessa handlingar? En bouppteckning är lagkrav. För övriga avtal är det tråkiga svaret är att det beror på. Beroende på vilka tillgångar och skulder det rör sig om kan banker, bostadsrättsföreningar, bilhandlare, myndigheter osv. kräva in ovannämnda handlingar.

Hjälp finns att få

Under en process enligt ovan är det inte sällan man känner sig osäker på vilka rättigheter man har och då är det klokt att ta reda på mer. Ibland vill man säkerställa att det går rätt till och ibland kommer man inte överens och då tar man ofta hjälp av ombud.