Omskyltningar och omledning

I en serie artiklar kommer vi att berätta om hur våra vägar mår. Rätt så illa ställt med hälsan på sina håll och kanter. Vi kan avslöja att det blir omfattande jobb på väg 55 i höjd med Örsundsbro. Synpunkter på vägar och underhåll? Hör av dig!

  • Publicerad 10:38, 24 feb 2021

Det här är en krönika på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

I sommar kommer som vanligt lappandet och lagandet av det statliga vägnätet göras i Enköping och Håbo. Åtminstone blir det rätt stora arbeten på E18.

Vi bilister klagar ständigt på vägjobben.

Både när dom pågår och när de borde ha pågått.

Typ att gå till tandläkaren, som grannen pendlaren säger:

”Först är det ett hål. Sedan ska det repareras, och det är inte roligt, men desto roligare när du kan andas ut och det hela är klart”.

Flera rapporter berättar samma sak: Det svenska vägnätet försämras i allt snabbare takt.

Riksrevisionsverket har reagerat eftersom det handlar om kapitalförstöring. Många miljarder krävs för att stoppa den pågående nedbrytningen och för att i senare skede återställa vägarna till acceptabelt skick.

En central projektledare på Trafikverket, den statliga myndigheten med vägansvar, skräder inte orden i en intervju med tidningen Vi Bilägare.

”Vi får lappa och laga, asfaltera om när man egentligen skulle behöva byta vägunderbyggnaden”.

Bärlagren har långsamt tryckts ihop och förstörts när vägbeläggningen slitits ner - i brist på underhåll.

Att reparera själva bärlagret kostar precis lika mycket som att bygga en ny väg. Plus långa avstängningar och omledning till andra vägar som inte är avsedda för trafik i den här omfattningen. Så då slits också de ner. En ond cirkel.

Om det inte finns pengar. Vägarna blir allt sämre. Vad gör man då?

Svaret är att sätta ner hastigheterna. Eller ”justera fartgränsen”, som kanske låter bättre. Orsaken sägs nu inte vara brist på underhåll. Ånej, det är ”åtgärder för miljö och säkerhet”. Åtminstone det sista kan förresten vara sant när många vägar har allt djupare spår och t o m hål.

I vårt närområde har vi bland annat sett omskyltningar från 90 till 80 på väg 55 mellan Enköping och Litslena-rondellen, där trafiken delar sig mot Uppsala och Bålsta.

Hela sträckningen av 55:an ska bli 2+1 väg, så den sänkta fartgränsen är bara tillfällig.

Men, men, sanningen är att ombyggnaden, med mitträcken och separerade körfält, inte ligger på den här sidan 2030. På riksbasis behöver Vägverket extra statliga väganslag i storleksordning 40-50 miljarder, en hel årskostnad för svenska försvaret. ”Vägnätet förfaller i snabb takt, säger branschorganisationen Transportföretagen.

2+1-vägar är ofta en nödlösning på sträckor som borde vara motorväg, men som också den har en ekonomisk baksida.

Vägslitaget har nämligen ökat. Det gäller de enfiliga delarna, alltså halva vägsträckningen. Där rullar trafiken fram som ett tåg utan sidledsförflyttning. Detta kallar Trafikverket ”spårbundet slitage” och orsakar oväntade skador på underliggande bärlager.

I sommar kommer som vanligt lappandet och lagandet av det statliga vägnätet göras i Enköping och Håbo. Åtminstone blir det rätt stora arbeten på E18.

Också en del av vägnätet vid sidan om motorvägen får ny svart asfalt.

Mest berörd av sommarens arbeten är väg 55 mellan Enköping och Uppsala. Speciellt där vägen passerar Örsundsbro.

Under några veckor leds den norrgående trafiken genom samhället. Broarna över Örsundaån och över vägen mot Nysätra kyrka ska repareras, två vägtrummor ersättas och två nya busshållplatser på 55:an tillkommer.

Glädjande nedåt

Att antalet omkomna i trafiken ständigt sjunker, från 471 (2007) till 190 (2020). Anledningen är allt färre stora vägar med mötande trafik (2+1, vajerräcken) och bättre bilar.

Europa förankras

Att Sverige ännu bättre ska förankras vid Europa. Eller tvärt om. Redan om 15 år kan fyra mötesfria tunnlar (två vardera för bilar och tåg) förena Helsingborg och Helsingör.

Ovärdig värdering

Du blir lätt lurad om du väljer att få din bil värderad on line: Riskerar att bli blåst på upp till 2000 kr, ”utan ångerrätt”. Kolla noga innan du skickar ditt regnr till (ö)känt företag.