GÄSTKRÖNIKA: Demokratiska kommunikatören

Kommunens komplexa och offentliga uppdrag ställer krav på att vi ska kommunicera, vara tillgängliga och förklara, alltså finns jag. Lägg ut!

  • Publicerad 19:37, 8 feb 2021

Det här är en krönika på Mitti. De åsikter och synpunkter som framförs är författarens.

Vi är 15 av
3 500 anställda. Vi kanske är för många. Vi kanske är för få.

Som kommunikationsstrateg på kommunen får jag jobba med frågor som folk bryr sig om och påverkas av i vardagen.

På riktigt.

Det kan handla om idrottsanläggningar som mina brorsdöttrar tränar i, omvårdnadsboendet som min morfar bor i eller gymnasiet som jag själv gått i.

Folk har också alltid en åsikt om kommunen och det är det bästa – och viktigaste.

En del har också en åsikt om oss som jobbar på kommunikationsavdelningen. Ibland får vi höra att vi är för många. Emellanåt att vi gör fel saker.

Jag välkomnar det. Alla tjänster inom kommunen ska vara redo för en granskning. Jag ser mitt jobb som en direkt del av det offentliga och demokratiska uppdraget.

Jag ser till att kommunens kanaler är uppdaterade, aktuella och tillgängliga. Informera om kommunens verksamheter, service och de beslut som fattas och hur de påverkar folk. Utbilda medarbetare i press- och mediefrågor så att fler blir trygga i mötet med journalister. Vara ett stöd för journalister i deras viktiga jobb som granskare av kommunen. Stötta vård- och omsorgsförvaltningen med livsavgörande kommunikation under pandemin.

Vi är en del av kommunens verksamheter. Det är där vårt uppdrag börjar och slutar. Det är kommunikationsbehoven i skolorna, äldreomsorgen och gatuenheten som styr mycket av vårt arbete.

Vi är 15 av 3 500 anställda. Vi kanske är för många. Vi kanske är för få. Men kraven ökar och ny lag finns om offentliga myndigheters information och tillgänglighet. Med all rätt.

Du ska veta vad dina skattekronor går till. Det är där vi kommer in. Vi är en del av det kommunala demokratiska uppdraget.

Vi svarar på insändare, håller klarspråks- och pressutbildningar, hjälper journalister till rätt personer, publicerar nyheter om de senaste besluten, gör det enklare att hitta rätt på webbplatsen och initierar publiceringar om överklagade beslut.

Publicerar vi bara positiva nyheter? Nej, så är det inte.

Vi ska berätta om allt det som är viktigt. Också det som kan uppfattas som negativt, tex kritik i en revisionsrapport, att ett badhus blir dyrare än beräknat eller att någon överklagat ett beslut om hotell-etableringar i en av landets mest berömda gropar. Varje dag jobbar vi i demokratins tjänst - för en transparant, tillgänglig och trovärdig myndighet.