På 1300-talet då Älvsborgs slott grundades så var det betydligt fler dagar som uppmärksammades som helgdagar än vad det är idag. Förutom helgondagar,, apostladagar och Mariadagar följdes jul, påsk och pingst inte bara av annandagar utan också av tredje- och fjärdedagar.

Försvunna helgdagar

Vid Göteborgs grundande tre sekel senare hade Sverige genomgått reformationen och flera av helgdagarna, särskilt helgondagarna, hade försvunnit ur almanackan. Så de första göteborgarna på 1600-talet hade inte lika många dagar per år då man förväntades besöka kyrkorna som de som trehundra år tidigare levt i och runt Älvsborgs slott.

Mer arbete åt folket

Under de därpå följande årtiondena försökte man från maktens håll ytterligare begränsa antalet helgdagar. Den bakomliggande tanken var att öka produktiviteten genom att människor skulle arbeta fler dagar och inte gå i kyrkan. Det skulle dock dröja till 1772 innan man genomförde nästa stora reform och i ett svep plockade bort ett dussintal helgdagar i almanackan, bl.a. tredje och fjärdedag jul, påsk och pingst.

Efter “den stora helgdöden” som reformen kom att kallas skedde bara mindre reformer av helgdagarna, bl.a. flyttade man i mitten av förra seklet midsommardagen och alla helgons dag så att de alltid skulle infalla på en lördag

I modern tid

Den senaste förändringen i almanackan skedde så sent som 2005 då riksdagen bestämde att Sveriges nationaldag skulle vara helgdag. Nationaldagen började firas den 6 juni redan 1893. Skansen i Stockholm skulle ha en stor vårfest i slutet av maj och början av juni 1893. Dock ösregnade det när festen skulle ha sin början och hela evenemanget flyttade fram en dag och avslutades därmed 6 juni. Avslutningen blev då en ”stor nationalfest till firande av våra historiska minnen”.

Under första världskriget ökade den svenska flaggans betydelse som nationell symbol och den 6 juni 1916 firades “svenska flaggans dag” för första gången. I Göteborg regnade det på förmiddagen just denna dag så de 6000 förskolebarn som skulle ha tågat genom staden viftandes på flaggor fick stanna hemma. Dock kunde man se den svenska flaggan på flera ställen i staden och “folkskolornas sedvanliga utflykt” till Slottsskogen hade en särskilt högtidlig prägel 1916.

Nationaldagen blir röd

Sen skulle det dröja nästan hundra år innan nationaldagen fick bli helgdag. Det var först 2005 som man ersatte annandag pingst med nationaldagen. Det var givetvis ekonomiska skäl som gjorde att en röd dag var tvungen att stryka på foten när nationaldagen skulle få helgdagsstatus.

Men på årets nationaldag får alla de som saknat att vara lediga på annandag pingst sin revansch. För just i år infaller faktiskt Sveriges nationaldag just på annandag pingst som för första gången sedan 2004 åter är en röd dag.