Utrymt i smala Klarabergsgatan 37

  • Publicerad 02:30, 6 feb 2013

Den extremt smala futuristiska pärlan Klarabergsgatan 37 står tom och förfaller. Man undrar vad som ska hända med byggnaden.

Jordbrukskreditkassans hus, Föreningsbankens hus, Föreningssparbankens hus, Swedbankhuset, SPAK-huset, Epokernas varuhus eller Orgelpipan 5, litet hus har många stora namn.
Jag minns platsen i barndomen som en avriven tomt efter 1954 års breddning av Klarabergsgatan.

På grund av tunnelbanegrävningarna några meter under marken tog det flera år innan något bygge kom igång.
Kanske därför som arkitekterna Tham och Moen fick tid att i lugn och ro skapa en riktig pärla, inspirerad av tidig fransk futurism, föregångare till funktionalismen.
1959 stod det äntligen klart.

Härom året var den lilla byggnaden dömd att ge plats för Citybanans station som plötsligt flyttades västerut och nu orsakar att grannfastigheten Hotel Continental från 1962 istället går i himlen in.

Jag har inte hört vad som kommer att hända med utrymda Klarabergsgatan 37, men vet ingen skapelse som skulle kunna försvara den här extremt smala tomten på ett bättre vis än det för platsen skräddarsydda huset som står här nu.

Jordbrukskreditkassans hus är sammanbyggt med Klara Trivialskola från 1600-talet, en visuell kollision som i det här fallet fungerar, ett och ett blir tre.
Orsak: De två byggnaderna ligger i vinkel, befinner sig på skilda markplan, har vertikal respektive horisontal accent och det nyare husets fönsterlösa gavel bidrar till en visuell övergång.

Tack vare sin smala bredd underordnar sig dessutom det högre huset sin mindre granne. Därmed slår de två byggnaderna inte ihjäl varandra, de skapar istället ett spännande gathörn.

Om jag inte vore så blygsam skulle jag påstå att en utbildad arkitekt inte kunnat formulera och analysera dessa två byggnaders inbördes relation bättre än vad jag just här har gjort.
Så det påstår jag inte.