När möjagubbarna kom till Strandvägen

  • Publicerad 15:46, 17 jun 2014

Får vi svenska jordgubbar till midsommar?
Absolut, och resten av sommaren också.
Det fick vi också också 1967 när jordgubbsbåten Rahn från Möja levererade Stockholmskonsumenternas efterlängtade gubbar på Strandvägskajen.


Det var i många år full sommmarrulle på Strandvägen när motorskutan Rahn gick i skytteltrafik mellan odlingarna på Möja med omgivande öar och Stockholm.
De avlånga trälådorna med de röda bären staplades i mängd upp på kajen för vidare befordran till stans butiker.

Där stod man och läste odlarnamnen på lådorna; Erik Andersson och Gunnar Lundin i Långvik, E. Wikstrand i Ramsmora, halvt anoyma R.E. på Harö, samt Erland Pettersson och Sven Lindenås som aldrig uppgav på sina bärtråg var deras odlingar låg.

Möjaborna körde igång sina odlingar på 1890-talet och 1901 tog grannön Harö efter.
Det blev rejäla tillskott i skärgårdsböndernas kassor, även om det tog på krafterna av idka bärväxelbruk samtidigt som kor skulle mjölkas och fisk dras ur havet.

Men det gick runt med råge. Möjagubbarna ansågs som Sveriges godaste.
En bondefamilj med 40.000 plantor kunde för hundra år sedan göra en nätt sommarförtjänst på niohundra kronor.
Mycket pengar på den tiden, som det sades förr om det som var före förr.

Motorskutan Rahn av Möja , som hon alltid kallades, var jordgubbsbåten nummer ett för nittonhundratalets Stockholmare.
Men skuta var hon inte, för hon gick inte med vind i segel.

Blåmålade Rahn var snarare ett äldre motordrivet lastfartyg för inomskärstrafik med ett ihåligt motordunk vars rytmiska trummande hördes ända in till Nybroviken och Norrmalmstorg när hon anlände.
Nitton meter lång var hon och byggd i Stockholm 1888, enligt dåtidens Sveriges skeppslista som Kungl. Sjöfartsstyrelsen årligen gav ut.

Med största sannolikhet blev Rahn Strandvägens sista nyttofartyg som inte körde passagerare.
På hennes gamla kajplats utgår i dag kajens lyxigaste charterfartyg av Medelhavstyp.

Storhetstiden för jordgubbarna från Möja och Harö är i dag över.
Några få odlingar finns, men producenter från annat håll har tagit över.

Vart Strandvägens sista lastfartyg i reguljär trafik tog vägen vet jag inte.
Kanske är hon husbåt utefter någon kaj, kanske finns hon inte längre eller sover tyst i en vassrugge någonstans.
Kanske någon läsare vet?

Bild: Jordgubbsbåtens jordgubbslådor på Strandvägen den 27 juli 1967.
Foto: Kerold Klang.


/ Kerold Klang