ÖPPET. Att inte vilja visa sig naken för andra är en av förklaringarna till att elever väljer att inte duscha efter idrotten. Foto: Mostphotos

Vuxna måste ta ansvar för dusch efter gympan

All heder åt Joakim Schiller i Vi i Väsby nr 40 för att han tog upp frågan om dusch efter gympan med skolledningen i Grimsta. Det är för bedrövligt att vuxenvärlden i så hög grad struntar i barns och ungdomars brist på hygien

  • Publicerad 16:15, 14 okt 2017

Bristen på hygien finns i hela
samhället. När det gäller skolan måste varje rektor och och berörd skolpersonal se till att det finns tid till dusch efter gympan och att eleverna verkligen duschar. 

Det bör finnas lärare eller annan skolpersonal med i dusch- och omklädningsrum som ser till att eleverna duschar och att inga mobiltelefoner tas fram. Kanske bör de finnas ett skåp där alla mobiler låses in före gympan.

Skolpersonal ska finnas med i omklädningsrummen för alla årskurser i  grundskolan och i gymnasiet. Skolan måste informera eleverna om varför man ska duscha och varför det är obligatoriskt. Här krävs även en dialog mellan skola och föräldrar.

De flesta föräldrar förstår och stödjer säkert skolan i detta. I Sverige är stat och kyrka skilda åt. Det gäller ju all religion. Därmed bör ingen  kunna anföra religiösa skäl till att dusch inte ska ske. Religioner får ju inte styra stat och kommun.

Även våra politiker måste engagera sig i detta och skjuta till de pengar som behövs för att alla skolor ska ha bra duschrum med draperier eller duschkabiner. Våra politiker bör också ställa krav på badhuspersonal och se till att det finns tillräckligt skyltning om krav på dusch och tvagning före bad. Förutom allmänna regler bör även påminnelseskylt sitta på dörr in till simhall och till bastu.

Det är även ofräscht med badkläder och stora badhanddukar i bastun. Liten sitthandduk är bra och hygieniskt. Personalen bör också kunna ha en viss koll på att reglerna efterlevs.

Våra politiker måste också bidra till att förändra sneda värderingar så att alla kan duscha i skolan eller på offentliga anläggningar utan att känna sig uthängda.

Sverige håller successivt på att bli ett Lortsverige på nytt fast av andra orsaker än förra gången.

Det går att vända.