FÖRSTÖRT. Det provisoriska taket av plast har förstört byggnaden, enligt Ajla Mehinovic Avdic. Foto: Leif Oldenburg

Stoppa förfallet av Överjärva gård

  • Publicerad 08:50, 2 aug 2019

Överjärva gård är en av de få agrara miljöerna som är belägna centralt i Stockholms län och det är en uppskattad plats av många, inte bara för det årliga midsommarfirandet. Här finns även en mycket populär naturskola, ett café och gårdsbutik och ett stall som erbjuder ponnyridning.

Tyvärr har moderaternas under alla år visat ett totalt ointresse för Överjärva gård och det ser vi idag resultatet av. Den stora ladugården och smedjan är rivningsfärdiga och ladugården har länge stått med provisoriskt tak av plats som förstört byggnaden. Det finns även ett nedbrunnet gårdshus och ett härbre som står utan tak. Förfallet av Överjärva är omfattande och skamligt.

Flera gånger under åren har frågan lyfts om att värna gården, men inget händer. Nu ser vi i Socialdemokraterna ingen utväg än att göra en begäran om ingripande enligt Plan- och bygglagen när det gäller just omvårdnad av tomt och byggnader. Förfallet av Överjärva gård kan inte få pågå längre.

Vi vill att gården återfår sin forna glans och att vi fyller den med verksamhet som tar upp hur vi kan leva mer miljövänligt samtidigt som den påminner oss om vår historia. Övejärva gård är en av Solnas skatter och bör behandlas därefter.