BETYG. Studiemotivation kan inte tvingas fram genom betyg i allt lägre åldrar eller omotiverade ökade kunskapskrav Foto: mostphotos

Stoppa betygsstressen i skolorna

Skolavslutningarna är här och betygen delas ut. Men många elever vittnar om att betygs- stressen leder till ångest och psykisk ohälsa. Nu vill (FI) vidta flera åtgärder för att arbeta förebyggande för att stärka ungas skolgång.

  • Publicerad 08:53, 15 jun 2018

n Det är sommar och det efterlängtade slutet på skolterminen närmar sig – för många elever innebär också slutet på terminen ett betyg. Mitt i allt firande och i längtan efter lov vill vi dock uppmärksamma att betyg inte bara utgörs av ett papper med bokstäver och rektorns underskrift. Väldigt många elever vittnar nämligen om att stressen som betygen medför resulterar i ångest och psykisk ohälsa. Den långvariga stressen byggs upp över tid och trots att man får betyget i sin hand vid terminens slut finns risk att den psykiska ohälsan kvarstår.

I dag rapporterar allt fler barn och unga att de inte mår bra. Särskilt utsatta är tjejer, hbtqia+ personer och individer som inte rasifieras som vita. Vi anser att en alltmer utbredd skolstress är en varningsflagga för att skolan som helhet inte är hållbar. Betygssystemet ska inte innebära att elever känner att de behöver offra sitt välmående för att få betyg som är tillräckliga för att ha makt över sin nutid och framtid. En ska kunna glädjas åt sina betyg, inte vara ledsen över att betygsstressen har gått ut över ens psykiska välmående.

Studiemotivation kan inte tvingas fram genom betyg i allt lägre åldrar eller omotiverade ökade kunskapskrav. I stället måste vi synliggöra den ökade psykiska ohälsan och arbeta förebyggande för att stärka ungas skolgång. Det gör Feministiskt initiativ genom att tydligt lyfta elevperspektivet och satsa på en likvärdig skola, ökade resurser åt elevhälsan, mindre elevgrupper och en god lärandemiljö som främjar studiemotivation.