granbackaskolan. Boktroll på nya biblioteket som invigdes för snart två år sedan på Granbackaskolan. Foto: leif oldenburg

Solnas elever återigen inkastade i skolcirkus

Återigen är Solnas elever och föräldrar inkastade i en skolcirkus skapad av Moderaternas allt mer uppenbara ointresse för Solnas skolor. Bara två veckor före jul fick föräldrarna veta att deras 11-åringar som går i årskurs fem på Granbackaskolan inte ska få börja årskurs sex i samma skola hösten 2018. Klasserna ska plötsligt splittras och föräldrarna måste söka nya skolplatser åt sina 11-åringar. Det här är helt enkelt inte okej.

  • Publicerad 08:49, 26 jan 2018

Moderaterna, som styrt Solna i 19 år, motiverar splittringen med platsbrist på Granbackaskolan. Platsbristen beror på att den delen av skolan, som kallas ”Växthuset” har stängts av på grund av mögelskador. Huset har varit stängt i flera år. Trots att man känt till lokalernas usla skick och det växande barnantalet i området har Moderaterna låtit bli att  renovera Växthuset. Nu ska det rivas och eleverna tvingas betala priset. Det blev ett jullov fyllt av oro för eleverna. Det är oacceptabelt. Inte heller är det första gången som Solnas skolor rivs p.g.a. dåligt underhåll. Bara under denna mandatperiod har Stenbackaskolan och Bagartorpsskolan lagts ner och rivits. Vi är ofantligt trötta på att Solnas elever får betala priset för Moderaternas dåliga framförhållning och bristande engagemang för Solnas skolor.

Det är dags att Solnas styrande Moderater börjar ta ansvar för fiaskot på Granbackaskolan och slutar skylla ifrån sig på rektorer och tjänstemän. Det är dags att visa handlingskraft och lösningsorientering. För oss Socialdemokrater är det självklart att eleverna i åk 5 på Granbackaskolan ska få gå kvar på skolan åk 6. Vi är öppna för flera lösningar, bl.a. att snabbt renovera Växthuset inför terminsstart 2018, installera tillfälliga moduler vid Granbackaskolan, behålla klasserna intakta och samnyttja vissa lektionssalar i närliggande Tallbackaskolan eller minska intaget till förskoleklass för att frigöra utrymme. Lösningsförslag är det inte brist på – om bara den politiska viljan och engagemanget fanns hos de styrande Moderaterna.