LADDAR. En laddstolpe på Skytteholmsvägen. Foto: Leif Oldenburg

Solna behöver ta höjd för fler elbilar

Under 2017 ökade antalet elbilar med 10 per månad och 100 nya laddhybrider – enbart i Solna. Utvecklingen går nu snabbt och det är i grunden mycket bra för att minska beroendet av fossila bränslen. Det ger dessutom bättre luft i Solna om vi minskar kväveoxiden från diesel. Men det saknas laddplatser för elbilar.

  • Publicerad 09:09, 28 sep 2018

i det här fallet måste staden och fastighetsägare samverka för att skapa en bra tillgång till laddplatser. Ett antal bostadsrättsföreningar har egna parkeringar och dessa bör stimuleras till att tillskapa laddplatser. Flertalet boende i Solna parkerar sin bil på kommunens gatuparkering eller på förhyrda platser. Här måste staden ta ett tydligt ansvar för att tillskapa laddplatser och det måste finnas laddplatser utspridda i hela staden.

Vi socialdemokrater yrkade att staden skulle ta ett tydligt ansvar för de fastigheter som inte har egna parkeringsplatser, vilket är många bostäder i vår stad. Men detta avslog dagens moderatledda styre i april i år.

Vi ser följande åtgärder som nödvändiga:

1. Samverka med alla fastighetsägare för att tillskapa fler laddplatser.

2. Staden måste ta ett ledande ansvar för att bygga egna laddplatser.

3. Bygg ut laddplatser successivt i takt med efterfrågan

4. Säkerställ bra betalsystem för laddningen av bil

Elbilarna ökar snabbt och för att underlätta ägandet behöver Solna göra allt för att tillskapa fler laddplatser i hela Solna genom både samverkan och eget ansvar i Solna stad.