ELEKTRICITET. S och MP slår ett slag för behovet av infrastruktur som underlättar för eldrivna fordon. Foto: Mostphotos

S och MP: Därför behövs laddningsinfrastruktur

När antalet eldrivna fordon med förnyelsebar energi ökar i kommunen behöver Upplands Väsby vara i framkant för att tillgodose behovet av en väl utbyggd infrastruktur. Därför beslutar vi nu om en ambitiös installation av laddningsstationer för att ge väsbyborna möjligheten att ladda sina fordon utanför hemmet.

  • Publicerad 09:29, 12 apr 2016

Marknaden för förnyelsebar energi växer i takt med en ökad miljömedvetenhet, tuffare miljökrav och globala mål om minskade koldioxidutsläpp.

Vår ambition är att Upplands Väsby ska förbli en av Sveriges miljöbästa kommuner och utbyggnaden av laddningsinfrastruktur för elbilar gör att kommunen kan ligga i framkant på området. I norden har elbilen de senaste åren slagit sig in på bilmarknaden och allt fler väljer en elbil framför fossildrivna bilar.

Även i Upplands Väsby ökar elbilen i popularitet och användning visar kommunens rapport ”Laddstolpar i Upplands Väsby” (2015) och som undersöker möjligheterna att upprätta laddningsstationer i kommunen och väsbybornas attityder kring elbilar.

Att satsa på laddningsinfrastruktur med förnyelsebar energi bör ses som ett steg i rätt riktning för att nå kommunens miljömål och det nationella målet mot att minska antalet fossildrivna fordon.

Genom beslut i teknik och fastighetsutskottet den 11 mars kommer kommunen att kunna erbjuda 6 nya laddningsstationer vid Vilundaparken redan under 2016. 

Vårt mål är att upprätta 30 laddningsstationer fram till 2018, därför arbetar vi med att ta fram en plan och policy för en fortsatt utbyggnad av laddningsinfrastruktur vid kommunens strategiska platser, så som skolor, idrottsplaster och kommunens arbetsplatser.