Rädda Överjärva gård – det är mer än midsommar

Jag firade den här midsommarn på Överjärva gård tillsammans med tusentals andra Solnabor. Det var fantastiskt att få fira midsommar i en så historisk miljö. Gården måste bevaras.

  • Publicerad 13:33, 6 jul 2017

Jag firade den här midsommarn på Överjärva gård tillsammans med tusentals andra Solnabor. Det var fantastiskt att få fira midsommar i en så historisk miljö.
   
    För ett år sedan ville Moderaterna riva den historiska ladugården på Överjärva gård. Lyckligtvis lyckades vi i stoppa rivningen! Överjäva gård är nämligen inte vilken plats som helst. Det är en viktig historisk plats. Det är den i sin helhet enda bevarade agrara miljö i Solna. Platsen har varit befolkad i över tusen år och gården har funnits sedan 1700-talet. När man kliver in mellan ladugården, som stått där sedan 1825, och Magasinet är det som en tidsresa. På Naturskolan som håller till på Överjärva gård lär sig Solnas barn om natur och historia.
   
    I Solna stads föreskrifter för Igenbäckens naturreservat från 2005, dit Överjärva tillhör, står det att: ”Den värdefulla kulturmiljön på Överjärva gård med kulturhistoriskt värdefulla byggnader ska bevaras, vårdas och utvecklas.” I direkt strid med detta har Moderaterna låtit ladugården på Överjärva gård förfalla sedan dess, till den höga graden att de föreslog att riva den 2016 på grund av sitt dåliga skick. Det är ironiskt att först låta ladugården förfalla i flera år för att sedan beklaga sig över att den är i så dåligt skick att den måste rivas. Det är ett oansvarigt sätt att förvalta Solnas historia.
   
    Efter protesterna mot rivningen lovade Moderaterna att tillsätta en arbetsgrupp som på nytt skulle titta på Överjärvas framtid. Nu har det snart gått ett år och inga förslag har presenterats. Ladugården har fått förfalla i ett år till. Vi socialdemokrater saknar helt insyn i arbetet, för istället för att välkomna alla partier som värnar Överjärvas ramtid till arbetsgruppen valde Moderaterna att göra blockpolitik av Solnas historia. Tråkigt.
   
    Socialdemokraternas vision är att Överjärva gård ska vara en plats där solnabor även i framtiden ska kunna lära sig om natur, historia och uppleva kultur. En plats att lära sig om det gångna för att uppmuntra eftertanke om nuet och stimulera idéer för framtiden.
   
    Överjärva gård är en del av Solnas identitet. Och den kommer vi fortsätta att kämpa för Överjärva gårds framtid. Jag hoppas att ladugården står kvar där även för nästa års midsommarfirande!