förskola. ”Vi vet genom både svensk och internationell forskning att såväl barnet som familjen och samhället gynnas av förskola och fritidshem.”, skriver insändarskribenterna. Foto: mostphotos

Låt barnen gå kvar på förskolan

Alla barn får inte gå i förskola eller på fritidshem. I vissa kommuner stöts varje år några barn bort från gemenskapen med sina kamrater på grund av att deras föräldrar inte har betalat avgiften. Solna är tyvärr en sådan kommun.

  • Publicerad 08:57, 11 nov 2017

Det finns här, liksom på andra ställen, barn som växer upp i hem där föräldrarna har ekonomiska problem eller inte är perfekt skötsamma och sätter barnen först.
    Just för de barnen har förskola och fritidshem särskilt stor betydelse. Där ska de få den hjälp de behöver för att ta sig vidare i livet. De barn som inte får behålla sin plats får sannolikt sämre chanser än om de hade fått gå kvar.
    
    I Solna är det sammanlagt 33 barn som under den senaste tioårsperioden förlorat sina platser av det här skälet. När avgiften inte betalas får föräldrarna först en påminnelse och sedan erbjudande om hjälp med avbetalningsplan. I vissa fall kan de få försörjningsstöd. Medan den här dialogen pågår går barnet kvar. Men när alla försök att få föräldrarna att betala misslyckas sägs platsen upp och barnet får lämna sina kamrater och gå hem.
    
    I vissa andra kommuner, t ex i Malmö, har man löst problemet genom att låta barnen behålla sina platser samtidigt som kravet på föräldrarna, att de ska betala, kvarstår. Och gör de inte det växer deras skuld hos kronofogden. Det är ett problem i sig, men det drabbar inte barnens rätt till förskola och fritidshem.
    
    Solna och andra kommuner som säger upp barn bryter både mot skollagen, som reglerar rätten till förskola och mot barnkonventionen, som säger att barnets bästa ska sättas först.
    
    Vi vet genom både svensk och internationell forskning att såväl barnet som familjen och samhället gynnas av förskola och fritidshem. Vi vet också att avstängning främst drabbar redan utsatta barn.
    
    Alla föräldrar borde naturligtvis betala sina avgifter. Och ur ett vuxenperspektiv kan det verka orättvist mot dem som betalar att andra kan ”slippa”. Men sett ur barnens perspektiv är det oacceptabelt att de ska straffas på grund av föräldrarnas misstag.
    
    Därför borde Solna ändra sina regler och sluta säga upp barn vars föräldrar inte betalat avgiften.