TORKA. Uttorkad mark kan bli en allt vanligare syn. Nu krävs det ett nytt synsätt, skriver debattören.

Klimatpolitiken kräver nytt synsätt

  • Publicerad 09:13, 10 aug 2018

”Det behöver bli enklare och billigare att göra rätt, men även svårare och dyrare att göra fel – och så snart som möjligt även olagligt”, skriver meteorolog Pär Holmgren apropå klimatet som hotar att gå mot allt mer extrema väderuttryck: ökad luftfuktighet, ökade växthusgaseffekter, ökande uppvärmning, ökande extremväder. Parisavtalets 2 grader känns verkligt hotande, när redan en grad märks så tydligt.

Att önska vore, att partierna enades över blockgränserna om en än effektivare, snabbare, rättvisare klimatpolitik som inget parti ensamt sökte vinna röster genom. Att alla förband sig till snabbare resultat och att inte all omställning uppskjuts till 2020, 2030, 2945. Medan nästan inget händer nu.

Vi är många som gärna deltar i en omställningsrörelse som känns effektiv och rättvis. Vi är många vars oro växer av det väder vi erfar. Vi är många som är beredda att avstå individuella lustresor, acceptera besvärligare transporter och ändra många av våra vanor om vi får delta i en kollektiv kamp mot klimatförändringen.

Klimatlagen i all ära. Den anger syftet med och övervakningen av regeringens klimatpolitik. Samtidigt – den saknar åtgärder NU. Den saknar HUR. Den saknar redskap för att göra klimatpolitiken enklare och svårare och billigare och dyrare.

Avgift och Utdelning, en variant av grön skatteväxling, är blocköverskridande, tillräckligt osvensk för att inte ha föreslagits av något parti, lätt att administrera och billig. Den kan genomföras mycket effektivt.

Avgift och Utdelning innebär att man lägger en tillräckligt starkt och regelbundet stigande avgift på fossila bränslen – i första hand. Att denna intäkt läggs i en fond. Att denna fond regelbundet delas ut i lika stora delar till alla vuxna medborgare.

Avgift och Utdelning gör det enkelt och billigt att göra rätt. Och svårt och dyrt att göra fel. I Sverige drivs det i USA startade förslaget Citizens´ Climate Lobbby av Klimatsvaret – CCL Sverige.