STRIDSFRÅGA. Undervisning i privat eller kommunal regi ser ut att bli en kommande stridsfråga i kommunen. Foto: Mostphotos

Ideologi dessvärre före kvalitet

För att säkerställa att Väsbys barn och unga ska få bästa möjliga skolgång är kvaliteten på våra förskolor och skolor av största vikt, oavsett om de drivs i kommunal eller privat regi. Detta är en av grundstenarna i det blocköverskridande skolutvecklingsprojektet Ett lärande Väsby som Allians för Väsby igångsatte på Miljöpartiets initiativ.

  • Publicerad 07:30, 31 okt 2016

Det är ett samarbete mellan förskolor och skolor, kommunala samt fristående, och sker i bred samverkan med berörda parter som föräldrar, personal och politiker. Den gemensamma synen har varit att fakta och noggranna utredningar ska ligga till grund för alla strategiska frågor och politiska beslut som berör utbildningsfrågorna i Väsby.  Det ligger ett gediget arbete bakom projektet.

Dessvärre har vänstermajoriteten valt att låta sig styras av sin ideologiska kompass istället för att säkerställa kvalitet på våra förskolor och skolor. Genom ett beslut på det senaste sammanträdet i utbildningsnämnden (21/9) har den rödgröna majoriteten låtit klargöra att alla framtida förskolor och skolor ska drivas i kommunal regi – utan förankring i Ett lärande Väsby och dess parter.

Vi moderater beklagar att de rödgrönas ideologiska skygglappar skadar kvaliteten på våra skolor och skadat förtroendet för Ett lärande Väsby, där vi har åstadkommit mycket som vi alla kan vara stolta över. Därför är det anmärkningsvärt att den rödgröna majoriteten nu vänder ryggen mot det arbetssätt och den samsyn som har funnits över blockgränsen.