UPPLÄSNING. "Ska till exempel AIK göra en offentlig uppläsning före alla sina matcher för att få tillgång till Solna stads fotbollsplaner och ishallar", undrar Luttrad föreningsaktiv Solnabo. Foto: Andreas Enbuske

Hur tänker Solna stads politiker?

  • Publicerad 11:49, 17 okt 2016

Vi kunde för någon vecka sedan läsa i Vi i Solna att demokrati skulle bli ett "nytt" krav för de föreningar som önskar söka aktivitetsbidrag hos Solna stad. Av texten framgår att man specifikt tänker avkräva en politiskt obunden och demokratiskt fungerande förening att de ska ta avstånd från den nuvarande regimens förtryck i Eritrea om de ska ha rätt till aktivitetsbidrag. Politikerna låter påskina att föreningen orättfärdigt skulle ha erhållit bidrag från Solna stad genom att inte stå upp för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter. Detta utan att de läst eller tagit del av föreningens stadgar och övriga handlingar.  

Som aktiv i en politiskt obunden och demokratisk förening väcker detta politiska utspel många frågor. Vad menar staden med "stå upp för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter"? Kommer Solna stad i framtiden att publicera en lista över de länder vars regimer man anser utövar förtryck/är odemokratiska eller åsidosätter mänskliga rättigheter och som man kräver att föreningar som söker bidrag ska ta avstånd från? Är föreningar fortfarande politiskt obundna om Solna stad avtvingar dem offentliga avståndstagande från olika länders regimer? Ska avståndstagandet ske demokratiskt med majoritetsbeslut vid årsmötena? Eller ska till exempel AIK göra en offentlig uppläsning före alla sina matcher för att få tillgång till Solna stads fotbollsplaner och ishallar?  Kommer samma krav ställas på olika politiska föreningar som önskar hyra lokaler av Solna stad? För Solna stad tillämpar väl likabehandlings principen?