Demokratiska värderingar självklarhet för bidrag

  • Publicerad 11:13, 20 okt 2016

Vi är i kontakt med företrädare för Eritreanska föreningen i Solna och har bjudit in dem till stadshuset för samtal

I kultur- och fritidsnämndens sammanträde i september lämnade M, L, KD och S in ett så kallat nämndinitiativ. Det är att se som en signal från politiken till förvaltningen och dess tjänstemän. Varken MP eller C hade någon tjänstgörande ledamot närvarande varför de inte heller kunde ta ställning i frågan. Däremot valde V att avstå från att ansluta sig till skrivningen.

Vad innebär skrivningen då?

Jo, det vi signalerar till förvaltningen är att ”föreningar som vill ha bidrag från Solna stad eller som vill hyra stadens lokaler ska stå upp för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt ta avstånd från våldsbejakande extremism.”

Varken mer eller mindre.

Själv har vi svårt att se varför detta skulle vara ett problem. Om det i Solna finns föreningar som reagerar emot den formuleringen, så vill vi från politiskt håll ifrågasätta om de ska ha del av Solnabornas skattepengar.

Man kan naturligtvis fråga sig varför detta kommer nu. Det beror på att vi på senare tid upplevt en polarisering i samhället. Konflikter mellan grupper i andra länder fortplantas in i föreningar aktiva i Sverige och i Solna. De extrema åsikterna blir allt mer extrema. Tonläget hårdnar. Ett exempel på detta är ett brev som vi tog emot i förra veckan. Där beskrivs vi som står bakom nämndinitiativet som ”antidemokratiska” och att vi skulle ”förtrycka folk på grund av ras och hudfärg”. Vidare talas det om ”vit överförmyndarmentalitet”, ”översitteri”, ”särbehandling” och att vi skulle se oss själva som en ”överlägsen ras” och vara ”onda krafter”.

Brevet kommer från en person som kallar sig ”aktiv medlem” i Eritreanska föreningen i Solna och är, liksom insändaren, en reaktion på att vi tydliggör att man förväntas ”stå upp för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter samt ta avstånd från våldsbejakande extremism”.

Vi är i kontakt med företrädare för Eritreanska föreningen i Solna och har bjudit in dem till stadshuset för samtal, och vi försöker nu hitta en tid som passar för båda parter.