WIDABY. ”Min mamma trivs jättebra, är nu lugn och trygg och får den bästa omvårdnad. Så hon kommer att bo kvar på Widaby”, skriver insändarskribenten. Foto: Anna Wettergård

”De gamla behandlas som brickor i ett spel”

Kritiken mot Widaby omsorgsboende har enligt insändarskribenten till viss del varit befogad. Men varför, när det blivit mycket bättre, reagerar kommunen nu?

  • Publicerad 13:11, 11 dec 2017

Kritiken mot Widaby omsorgsboende som ni skrivit om i Vi i Sollentuna kunde ha varit befogad till en viss del fram till maj-juni. Men nu har boendet ny verksamhetschef, vice verksamhetschef och många anställda är utbytta till erfarna undersköterskor.
Att det varit brister i medicinhanteringen går inte att försvara, men där är det ju legitimerade anställda sjuksköterskor som har brustit och dessa är inte längre anställda!
Att kommunen reagerar så kraftfullt nu när boendet har blivit mycket bättre känns väldigt konstigt.


Att flytta gamla dementa som trivs och är lugna är inte att rekommendera enligt demenssamordnaren/demenssjuksköterskan i Sollentuna kommun. En sådan flytt kan innebära att den demente hamnar i BPSD (beteendemässiga psykiska symtom vid demens) vilket är ett allvarligt tillstånd.
På informationsmötet kommunen höll fick vi anhöriga till den 4 december att bestämma oss om vi ville anta kommunens erbjudande om att flytta våra anhöriga. På min fråga varför det är så bråttom att bestämma sig svarade chefen för äldreomsorgen att om vi inte ville ha platserna kunde kommunen ”ta hem sådana som är placerade i andra kommuner”. Så äldreomsorgsavdelningen visar ju inte någon större sympati för de gamla dementa som tydligen kan flyttas runt efter kommunens tillgång på platser trots att kommunens egen sakkunniga demenssjuksköterska tycker det är olämpligt! Känns som de gamla sjuka behandlas som brickor i ett spel.
Platserna som kommunen tillskapat är tagna från korttidsplatser, alltså de platser som äldre sjuka som fortfarande bor hemma flyttas till för avlastning för anhöriga eller när man blir utskriven från sjukhus och väntar på biståndsbeslut. Effekten av detta är att de som är i behov av plats får vänta längre!


Kommunens agerande kan vara till fördel för de gamla som bor hemma med ett biståndsbeslut och väntar på plats. Till er rekommenderar jag att besöka Widaby och bilda en egen uppfattning, när ni ser hur bra det är där kan ni faktiskt ansöka om en plats och få flytta in omgående.
Min mamma trivs jättebra, är nu lugn och trygg och får den bästa omvårdnad. Så hon kommer att bo kvar på Widaby!
 

 

Skenande elpriser oroar Sollentunas husägare

Nyheter Sotarna har mer än någonsin att göra och SEOM uppmanar till sparsamhet Nya prognoser visar elpriserna kan bli tre gånger så höga som förra vintern – minst. Nu uppmanar kommunens energibolag Sollentunaborna att göra vad de kan för att spara både el och pengar.söndag 2/10 6:50