BEGRAVNINGSPLATS. Järva Discgolfpark är ett populärt utflyktsmål och utsågs till Årets Park i Sverige 2017. Nu planeras en begravningsplats här. Foto: privat

Bygg inte begravningsplats i vår fina park

  • Publicerad 14:19, 19 okt 2018

Förra veckan beslutade stadsbyggnadsnämnden med beredning från kyrkogårdsförvaltningen, om planerna för en begravningsplats på den gamla soptippen Granholmstoppen på Järvafältet, och då specifikt där den nuvarande discgolfparken ligger.

Varför ska man förstöra den park som utnämnts till årets finaste park 2017, för att bygga en begravningsplats på en gammal soptipp? Genom att förstöra Sveriges finaste park gör man det ännu svårare för järvabor att nå den fina naturen vi har haft runt hörnet. Just nu håller de på att bygga Sveriges största motorväg, Förbifart Stockholm, som ska gå rakt över Järvafältet.

Det råder brist på kistgravar inom Stockholm stad och eftersom man inte ska kremeras inom islam utan begravas direkt i jorden eller i en kista så är det mycket tal om att detta ska bli en muslimsk begravningsplats.

Det är ingen muslimsk förening som lagt förslaget om att begravningsplatsen ska ligga på Granholmstoppen och det har inte presenterats några andra förslag från kyrkogårdsförvaltningen eller Stockholms stad. Detta trots att det finns många andra platser i närheten som lämpar sig mycket bättre.

Däremot utlystes en arkitekttävling där det också korades en vinnare redan innan det hade blivit godkänt att det kunde byggas en begravningsplats på Granholmstoppen. I och med det kan vissa ha fått den missvisande bilden att det bara fanns Granholmstoppen som alternativ för en begravningsplats. I samtalet kring begravningsplatsen kan man även lätt få uppfattningen om att det rör sig om uteslutande en muslimsk begravningsplats som ska byggas, men det handlar om att muslimer oftast inte vill kremera sina döda och att Stockholms stad har ett stort behov av fler kistgravar. Bland annat skulle man kunna använda sig av den gamla motocrossbanan vid Hägerstalunds värdshus, eftersom man inte riktigt vet vad som ska hända med den platsen.

Att förstöra en mycket uppskattad park och dessutom lägga skulden för att parken försvinner på muslimer skaparbara mer polarisering i samhället. Dessutom kan det leda till mer utanförskap i ett område och hos en grupp som redan nu blir negativt särbehandlad.