SEGREGATION. ”Vi är bekymrade över att se hur moderat bostadspolitik skapar en än mer segregerad kommun”, framför Arne Öberg (bilden), Sara Kukka-Salam och Martin Eliasson, S. foto: leif oldenburg Foto: Leif Oldenburg

Bygg ett Solna som håller ihop

Solna växer. Det är vi Socialdemokrater glada för. Men vi är kritiska till att Moderaterna ensidigt bygger bostadsrätter i samband med utvecklingen av nya stadsdelar i Solna.

  • Publicerad 14:49, 12 apr 2016

Det blev inga hyresrätter i varken Arenastaden eller Järvastaden och inte heller ser det ut att bli några i nya Hagastaden. Eftersom bostadsrättspriserna i Solna skjutit i höjden (utgångspriset för en 2:a på 45 kvm i Järvastaden är 2,3 miljoner kronor och närmare 3 miljoner för en motsvarande lägenhet i Arenastaden) innebär det att endast personer med höga inkomster har råd att flytta till Solnas nya stadsdelar. Det stänger ute många, inte minst unga, pensionärer och nyanlända. Vi Socialdemokrater vill istället ha ett Solna för alla.

Vi är bekymrade över att se hur moderat bostadspolitik skapar en än mer segregerad kommun. Att utveckla stadsdelar med endast en upplåtelseform skapar osynliga barriärer med tydliga inkomstskillnader mellan kommunens stadsdelar. Bagartorp och intilliggande nybyggda Järvastaden är exempel på en sådan ny kontrast.

Samtidigt som lägenhetspriserna skjutit i höjden, har Moderaterna under flera år eftersatt nybyggnationen av hyresrätter i Solna och kötiden för att få en hyreslägenhet i Solna är 11 år. I en tid där Sveriges befolkning växer och bostadsbristen akut, inte minst bland unga vuxna, är detta på tok för lång tid. Istället för att bygga nya hyresrätter, som möjliggör för unga att flytta hemifrån eller tacka ja till utbildnings– eller arbetsmöjligheter i närområdet, har antalet hyresrätter i Solna minskat på grund av ombildningar av hyresbostäder till bostadsrätter.

Vi Socialdemokrater anser att alla människor har rätt till ett bra boende och ser den akuta bostadsbristen och den utbredda segregationen som ett politiskt misslyckande. I kontrast till utvecklingen i Solna, är vårt mål att Solna ska vara en socialt hållbar stad där människor med olika inkomst, ålder och bakgrund möts i vardagen. Möten i vardagen är en förutsättning för att människor ska få en förståelse för sina medmänniskors olika vanor, behov och möjligheter.

För att komma till rätta med segregationen räcker det inte att politiken förlitar sig på den öppna marknadens vilja att bygga i Solna. Det leder inte sällan till att förstärka, snarare än att bryta, segregerande boendemönster. Det är dags att Solnas politiker börjar ta ansvar för stadsutvecklingen i kommunen och säkerställer att det i samtliga områden byggs: både hyresrätter och bostadsrätter, lägenheter av olika storlekar (dagens brist på större lägenheter gör det svårt för barnfamiljer att etablera sig i Solna) och bostäder anpassade för olika för äldres behov.

Först då kan vi få ett Solna som håller ihop. Och visst är det möjligt att göra, om bara den politiska viljan hade funnits bland Solnas Moderater.