Alla barn kan få A

Jag blir förbannad när jag läser en artikel i Vi i Solna som lyfter att Solnas elever klarar sig bra när 8 av 10 elever klarar skolan. Tidningsrubriken borde varit att 1 av 5 elever inte klarat skolan. I verkligheten betyder statistiken som lyfts fram att 93 av Solnas ca 380 nionde klassare gått ut skolan rakt in i en otrygg framtid.

  • Publicerad 08:36, 31 okt 2016

En framtid som för många innebär långvarig arbetslöshet, då vi vet att individer utan gymnasiekompetens är överrepresenterade bland långtidsarbetslösa. Samtidigt vet vi att arbetslösa är bland de fattigaste personerna i Sverige. Och tragiskt nog vet vi att barn till föräldrar utan gymnasiekompetens är de barn med lägst chanser att klara skolan. Vi bäddar för en ond spiral. Vi befäster framtida ojämlikhet. Solna rustar inte våra barn för framtiden.

Skolan misslyckas med sitt kompensatoriska uppdrag som innebär att ge alla barn lika chanser att klara skolan oavsett vilken socioekonomisk bakgrund de har. I Sverige är mobbade barn, barn med lågutbildade föräldrar och barn med psykisk ohälsa överrepresenterade bland de barn som inte klarar skolan. Istället för att hjälpa de barn som har tuffa hemförhållanden så förbiser politikerna dem - genomsnittet är ju ändå högt.

Hur kan vi ha ett skolsystem där ett barn ägnar 9 år av sitt liv och i praktiken anförtror majoriteten av sina vakna timmar till en institution designad av vuxenvärlden och sen misslyckas? Hur kan vuxenvärlden svika barn år efter år efter år utan att vidta de åtgärder som behövs för att hen ska klara skolan när vi vet hur avgörande skolan är för att individer ska få ett värdigt liv?

Jag är övertygad över att varje elev kan få A. Men elever behöver olika resurser för att nå dit. Jag har själv bedrivit läxhjälp för en 11-årig tjej som helt saknat vuxna förebilder och som inte nådde kunskapsmålen i ens kärnämnena. Vi bestämde oss för att börja med kärnämnet engelska. Vi gjorde läxor i tre timmar varje söndag. När vi träffades första gången sa hon till mig "Jag har svårt för språk" (Om jag bara visste vilken vuxen som tutat i henne denna lögn skulle jag ta ett allvarligt snack med hen. Att säga så förstör ett barns självbild!). Efter en termin hade hon godkänt i engelska - i samma ämne som hon haft F i flera år. I somras gick hon ut 9an med godkända betyg i alla ämnen och med högsta betyg i flera av dem.

Kan hon, så kan alla. Men inte utan stöd.

Solna behöver politiker behöver se till individer och inte nöja sig med ett genomsnitt. Allt annat är orätt mot barnen. I ett socialdemokratiskt Solna ska varje elev lämna grundskolan med behörighet till gymnasiet. Jag nöjer mig inte förrän alla ges lika möjligheter att förverkliga sina högsta drömmar – och då bara måste de få klara grundskolan.